Region Östergötland

Världsledande sepsisforskare föreläser på Universitetssjukhuset

[2018-01-29]

En av världens ledande kliniker och forskare med sepsis som specialområde kommer till US. Professor Jean-Louis Vincent från Bryssel föreläser i samband med en disputation i februari.

Sepsis, blodförgiftning, är ett mycket allvarligt tillstånd som kan drabba patienten i många sammanhang. Såväl vid vanliga banala infektioner som "spårar ur" eller efter exempelvis kirurgi och brännskador. Det är den vanligaste diagnosen på svenska intensivvårdsavdelningar och en av de dödligaste. Sepsis har fått ökad aktualitet sista tio åren och nya definitioner och behandlingsstrategier har tagits fram.

Professor Vincent kommer till Linköping för att vara fakultetsopponent vid läkaren och forskaren Susanne Wilhelms disputation den 9 februari. Ämnet för avhandlingen är Incidensen av sepsis i Sverige. Den 8 februari håller han en föreläsning i Granitsalen med rubriken Sepsis – an update and challenges for the future.

Professor Jean-Louis Vincent har publicerat mer än 900 vetenskapliga artiklar, grundlagt en vetenskaplig tidskrift med världsrenommé och är ansvarig för en stor europeisk kongress inom intensivvård. För sina insatser har han blivit adlad av den belgiska drottningen.

 

Föreläsning: Sepsis – an update and challenges for the future
Föreläsare: Professor Jean-Louis Vincent
Professor of Intensive Care Medicine  (Université Libre de Bruxelles)
Department of Intensive Care, Erasme University Hospital

Lokal: Granitsalen/Norra entrén, Universitetssjukhuset I Linköping

Tid: Torsdagen den 8 februari klockan 15-16.30

Susanne Wilhelms disputation i ämnet Incidensen av sepsis i Sverige äger rum den 9 februari kl 09.00 i Berzeliussalen på US. 

 

Textansvarig: Bodil Knuthammar, Nyhetsredaktionen