Region Östergötland

Vårdcentraler utför ögonbottenscreening i pilotprojekt

[2018-12-04]

Fyra vårdcentraler i länet deltar i ett pilotprojekt som innebär att diabetiker kan få sin ögonbottenscreening vid besök på vårdcentralens diabetesmottagning istället för på ögonkliniken. Målet är att förbättra tillgängligheten till ögonsjukvården och underlätta för patienterna.

Bilden visar en ögonbottenskamera.

Projektet som leds av ögonkliniken innebär att vårdcentralerna genomför ögonbottenscreening på sina diabetesmottagningar. Projektet startade i september vid vårdcentralerna Mjölby och Åtvidaberg och i november i Finspång och Valdemarsvik. Syftet är att underlätta för patienterna, frigöra kapacitet på ögonkliniken och minska antalet resor.

Tidigare bokade vårdcentralens diabetessjuksköterska in sina patienter till ögonbottenundersökning på ögonkliniken. Nu utförs ögonbottenscreening direkt på vårdcentralens diabetesmottagning. Diabetessjuksköterskor och en del undersköterskor har utbildats i att ta ögonbottenfoto. Ögonkliniken har försett vårdcentralerna med utrustning i form av ögonbottenkamera och ergonomisk anpassad undersökningsstol. Bilderna som tas på vårdcentralen skickas digitalt till ögonkliniken, där de bedöms av ögonläkare eller ögonsjuksköterska.

Tidig upptäckt

– Syftet med ögonbottenscreeningen är att tidigt upptäcka synförändringar hos patienter med diabetes. Om bedömande ögonläkare eller ögonsjuksköterska upptäcker förändringar i ögonbotten, bokas patienten till ett besök vid ögonkliniken, berättar Almir Imsirovic, projektledare och vårdenhetschef vid ögonkliniken.

Pilotprojektet ska pågå under sex månader och hittills har 140 patienter undersökts på detta sätt. Om projektet faller väl ut är avsikten att i framtiden införa arbetssättet på fler vårdcentraler i länet.

– Responsen från medarbetare på de utvalda vårdcentralerna är god och patienterna som deltagit är nöjda, berättar Almir Imsirovic.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88