Region Östergötland

Vårdcentralen som förbättrat sig mest

Bilden visar medarbetare på vårdcentralen.

[2018-05-04]

Vårdcentralen Österbymo har höjt sina patientbetyg i allt från tillgänglighet till delaktighet och förtroende hos patienterna. Den står för den största förbättringen bland vårdcentralerna i Östergötland i årets nationella patientenkät. I går firade Torbjörn Holmqvist (S) medarbetarna med tårta och diplom.

Bilden visar sjuksköterskan Sofia Bernheden och läkaren Mårten Eriksson.Bilden visar Mahsa Pourheidari (till vänster) och Camilla Samuelsson (till höger) som fick diplom av Torbjörn Holmqvist (S), mitten.

Vårdcentralen Österbymo har höjt sina resultat i alla kategorier, med i snitt 20 procent. I går kom regionrådet Torbjörn Holmqvist (S) till vårdcentralen med tårta och diplom.

– Det är roligt att uppmärksamma en vårdcentral som har haft det tufft och som har höjt sina värden så pass mycket. Mätningen visar också att patienterna i Österbymo har varit snabba att se förbättringen, säger Torbjörn Holmqvist.

För första gången på länge finns en fast läkarbemanning på vårdcentralen. En ny vårdcentralschef och två distriktsläkare som började i våras har varit med och vänt trenden.

– Att patienterna nu kommer till samma läkare i stället för olika varje gång betyder mycket för upplevelsen av delaktighet och tillit, säger Camilla Samuelsson, vårdenhetschef.

Nytt teamarbete

I ett nytt teamarbete kan vårdcentralen ta ett bättre helhetsgrepp om patientens hälsa. Det finns ett diabetesteam, ett psykosocialt team och ett sårvårdsteam. Ett astma-kolteam är på väg att starta.

– Vi satsar också på ett systematisk kvalitetsarbete, som i sin tur påverkar både arbetsmiljön för våra medarbetare och får en positiv effekt på vårdcentralens flöde och arbetssätt. Att personalen trivs och vill stanna är jätteviktigt både för oss och patienterna, säger Mahsa Pourheidari, verksamhetschef.

Att det är ont om tider ska patienten inte behöva höra, menar hon. Genom kommunikation med patienterna skapas en delaktighet och förståelse för egenvård, uppföljningsbesök i stället för akutbesök på vårdcentralen.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

De toppar i nationella patientenkäten i Östergötland:
Den högsta andelen nöjda patienter finns på vårdcentralerna Brinken i Motala, Åby och Mantorp. De vårdcentraler som har förbättrats mest sedan förra året är Österbymo, Ryd i Linköping och Åtvidaberg. Nästa anhalt på tårtturnén är vårdcentralen Brinken i Motala.

Andra webbplatser