Region Östergötland

Vård för akut sjuka barn i öster förstärks

[2018-08-28]

Barnsjukvården vid Vrinnevisjukhuset får ett resurstillskott för att stärka det ökade behovet av akutsjukvård för barn. Det är en av de satsningar som hälso- och sjukvårdsnämnden i dag fattat beslut om.

Bilden visar en mage på ett barn som undersöks med elektroder.

Bakgrunden till satsningen är att antalet barn som söker vård på barnakuterna har ökat påtagligt under de senaste åren. Det beror bland annat på att fler barn föds, en ökad inflyttning av barnfamiljer till länet och att fler barn har en större sjukdomstyngd. En möjlig förklaring kan också vara att sökmönstret till vården förändrats. Utvecklingen är särskilt tydlig i den östra länsdelen.

Därför satsar hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) tre miljoner kronor per år för att stärka det akuta omhändertagandet för barn i öster.

– Genom att ge utrymme att anställa fler medarbetare inom barnmedicinsk specialistvård ska vi kunna möta de ökande behoven bättre. Målet är att satsningen bland annat ska innebära kortare väntan på barnakuten, säger Kaisa Karro (S), ordförande i HSN.

Vårdcentraler i utsatta områden

HSN satsar också totalt sex miljoner kronor per år för att stärka vårdcentraler i socioekonomiskt utsatta områden, där en stor andel av de listade har särskilda behov av information, stöd och behandling. Vårdcentralerna i Berga och Skäggetorp i Linköping och Cityhälsan Söder i Norrköping får ett tilläggsuppdrag att göra fler riktade insatser mot dessa grupper. Det kan exempelvis handla om hälsoinformation i form av gruppträffar med stöd av tolk, särskilda insatser riktade till föräldrar och barn, tillgång till tolk och fysioterapeut på vårdcentralen eller en koordinatorfunktion som kan slussa patienter rätt.

– Tilläggsuppdraget ska ses som en satsning för att stärka hälsan och i dessa områden och därmed också skapa förutsättningar för mer jämlik vård, säger Kaisa Karro.

Hälsosamtal i primärvården

En annan satsning som syftar till att stärka hälsan är att erbjuda hälsosamtal i primärvården. Idag erbjuder vårdcentralerna 40-, 50-, 60- och 70-åringar hälsosamtal. I dag beslutade HSN att ersättningen till vårdcentralerna ska förändras så att de även ska kunna erbjuda listade i andra åldrar hälsosamtal.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88, 070-293 13 34