Region Östergötland

VFU-priset till förlossningen och BB

[2018-03-08]

VFU-priset delas varje år ut till en vårdenhet inom Region Östergötland som har utvecklat den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Förlossningen och BB- gynavdelningen på Vrinnevisjukhuset har tagit emot VFU-pris 2018. De belönas sitt för framgångsrika arbete med att införa Peer Learning som handledningsmodell och sitt sätt att koppla ihop lärandesituationer med studenternas lärandemål.

Shanam Mehrabi Ghitasi och Matilda Gustavsson.Bilden visar Lena Nilsson

Priset delades ut på huvudhandledarkonferensen i Linköping på onsdagen av HR-direktör Zilla Jonsson.

– Det känns väldigt positivt att Barn- och kvinnocentrum är på banan med både strukturerad introduktion och handledning av studenter. Det är de fantastiska medarbetarnas engagemang som gjort att vi nått hit, säger Lena Nilsson, klinisk adjunkt och VFU-ansvarig på Barn- och kvinnocentrum.

Hon tog emot priset tillsammans med Shanam Mehrabi Ghitasi, Hanna Brokvist BB och Matilda Gustavsson, gynavdelningen på Vrinnevisjukhuset. Flera olika insatser har gjorts på centrumet för att höja kvaliteten på verksamhetsförlagda utbildningen.

Kickoff och huvudhandledardagar

 Varje termin startar med en kickoff med klinikerna och universitetet, där de gemensamt ser över vad som är nytt och vilka förväntningar som finns, berättar Lena Nilsson, De har också infört huvudhandledardagar varje termin, bashandledarutbildningar och reflekterande team på barnkirurgin.

– Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande, respekt och omtanke. Vi har kompetenta handledare och ett bra samarbete med olika lärosäten och ser handledning som en prioriterad arbetsuppgift. Alla känner ansvar för att studenterna får introduktion och avsatt tid för reflektion. Utbildningsuppdraget är en vital del av en god lärandemiljö och tar tillvara på kunskaper som passar verksamheternas mål, säger Lena Nilsson.
.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Motiveringen: "Inför mottagandet av studenter arbetar enheterna på ett strukturerat sätt, har dialog med Medicinska fakulteten och handledarna är väl insatta och engagerade. Studenterna får tydligt information innan sin VFU och introduktionsdag på enheten när de kommer. Arbetsplatserna har framgångsrikt arbetat med att införa Peer Learning som handledningsmodell på både grund och avancerad nivå och kopplar ihop lärandesituationer med studenternas lärandemål. Teamen på arbetsplatserna arbetar utifrån en tydlig personcentrering och studenterna är en självklar del av teamet."