Region Östergötland

Utbildningstjänster att söka för sjuksköterskor

Bilden visar en sjuksköterska.

[2018-02-02]

Nu kan sjuksköterskor i Region Östergötland söka utbildningstjänster för att specialistutbilda sig inom bristområden där verksamheten har behov. För sjuksköterskor blir det ett karriärsteg och den som antas till en utbildningstjänst studerar med bibehållen grundlön.

För att kunna söka till en utbildningstjänst ska du vara legitimerad sjuksköterska, behörig till utbildningen och inte tidigare ha fått studielön eller betald specialist- eller vidareutbildning av Region Östergötland. När du antagits till en specialistutbildning anställs du på en produktionsenhet i vården där du sedan kommer att arbeta som specialistsjuksköterska.

– Det är positivt att satsningen på utbildningstjänster fortsätter och att så många nya specialister nu kan vara med och förbättra patientvården. Specialistsjuksköterskor är en viktig faktor för att bättre möta kompetensbehovet inom framtidens hälso- och sjukvård, säger Susanne Kvarnström, HR-strateg vid Region Östergötland.

Så söker du:

Utbildningstjänsterna annonseras gemensamt i ansökningssystemet ReachMee den 1 februari till 16 april för utbildningar som startar på höstterminen. Du söker parallellt till universitetets specialistsköterskeutbildning via www.Antagning.se. Observera att Linköpings universitet använder "särskild antagningsomgång" som innebär en tidigarelagd antagningsperiod. I år ska ansökan till Linköpings universitet göras mellan 15 februari och 15 mars, och antagningsbesked kommer i slutet av april.


Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28