Region Östergötland

Utbildningsdepartementet och EU-kommissionen bjuder in till seminarium om EU:s utbildningsöversikt

[2018-10-16]

Måndagen den 22 oktober bjuder utbildningsdepartementet och EU-kommissionen in till seminarium i samband med lanseringen av kommissionens årliga utbildningsöversikt. Årets översikt har ett större fokus på demokrati- och medborgarskapsfrågor inom utbildningsväsendet. Seminariet kommer att hållas i Stockholm på Mäster Samuelsgatan 70, och anmälan stänger den 17 oktober.

Utbildningsöversikten kommer att presenteras av representanter från EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur. Forskare och representanter från svenska myndigheter inom området och statssekreterare Erik Nilsson kommer att kommentera de presenterade resultaten. Övriga deltagare kommer att ges möjlighet att ställa frågor samt delta i samtalet och diskussionen. Översikten bygger på stora mängder kvantitativa och kvalitativa data, som exempelvis statistik från Eurostat, Studier från OECD samt analyser av utbildningssystemet från Eurydice-nätverket. Denna översikt bidrar till en tillförlitlig och aktuell informationskälla för jämförelser mellan EU:s medlemsstater. I utbildningsöversikten ingår rapporter från medlemsstaterna, och i rapporterna utvärderar EU-kommissionen de politiska åtgärder samt granskar orsaker till bristande jämlikhet och insatser för att främja inkludering, mot bakgrund av PISA-resultaten samt uppgifter om skolavhopp. I rapporterna ingår även hur mycket länder investerar i utbildning och vad länderna gör för att modernisera skolan, öka utbildning, yrkes- och vuxenutbildningsnivån.

Här är programmet för eftermiddagen:

13.00 – 13.10 Välkommen
• Johan Lycke, enhetschef, Utbildningsdepartementet
13.10 – 14.35 Presentation av EU-kommissionens utbildningsöversikt 2018
• Mónika Képe-Holmberg, biträdande enhetschef, och
• Bartek Lessaer, handläggare, båda EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur
Kommentarer från svenskt perspektiv
• Erik Amnå, professor i statskunskap, Örebro universitet
• Ellen Almgren, undervisningsråd, Skolverket
14.35 – 14.50 Kaffepaus
14.50 – 16.00 Paneldiskussion: demokrati- och medborgarskapsfrågor – framtida utvecklingsområden
• Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
• Ellen Almgren, undervisningsråd, Skolverket
• Jessica Hintze, koordinator Erasmus+, UHR
• Liene Ledaine, bitr. NA-direktör Erasmus+, MUCF
• Eva Åström, utvärderingsansvarig, Folkbildningsrådet

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75