Region Östergötland

Uppskattad fördjupningskurs för forskningssjuksköterskor

[2018-11-29]

29 forskningssjuksköterskor i sydöstra sjukvårdsregionen har gått en kompetenshöjande utbildning som en del i en satsning på forskningssjuksköterskans roll. Det var Forum Sydost, i samarbete med Läkemedelsindustriföreningen som arrangerade den första fördjupningskursen för forskningssjuksköterskor och deltagarna gav höga betyg till kursen. "Väl utarbetat kursprogram, stor eloge till alla!" tyckte en av deltagarna.

Bilden visar Region Östergötlands forskningssjuksköterskor Mona Börjesson och Madeleine Rasic som diskuterar. Therese Karlsson och Jenny Silverhjelm från Jönköping.

Forum Sydost är den sydöstra sjukvårdsregionens regionala nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Syftet med samarbetet är att stödja och utveckla förutsättningarna för att kunna bedriva fler kliniska studier med hög kvalitet, och i arbetet med kliniska prövningar har forskningssjuksköterskorna onekligen en viktig roll.

– Inom Forum Sydost har vi koll på varenda forskningssjuksköterska i vår region, säger Yvonne Pantzar, forskningskoordinator från Futurum i Jönköping.

Hon samarbetar nära med bland andra Beate König, koordinator för kliniska prövningar på Forskningssektionen i Kalmar och Birgitta Ek, forskningssjuksköterska på Kliniska forskningsenheten i Linköping. Tillsammans arrangerar de både lokala och regionala nätverksträffar för forskningssjuksköterskor i sydöstra sjukvårdsregionen.

Rollspel skapade igenkänning
Under kursens första programpunkt "Feasibility – process, presentation och workshop" rollspelade Yvonne Pantzar med Catharina Östberg som är Head Clinical Operations på läkemedelsföretaget GSK och ordförande för LiF:s expertnätverk för kliniska prövningar. Tillsammans gestaltade de hur ett telefonsamtal skulle kunna se ut mellan företag och klinik när man missbedömt antalet tillgängliga patienter för deltagande i en klinisk studie och misslyckats med att rekrytera det antal man sagt sig kunna göra.

– Jag kände verkligen igen mig i det där telefonsamtalet, sa forskningssjuksköterskan Mona Börjesson från kardiologmottagningen i Linköping efter rollspelet.

Flera kursdeltagare uttryckte en önskan om att vara med i förarbetet inför studier och menade att ju bättre feasibility * som gjorts, desto bättre genomförda blir studierna.
Forskningssjuksköterskorna delades in i mindre grupper och fick diskutera både lyckade och mindre lyckade studier.

– Det går som bäst när samarbetet är nära mellan mig, ansvarig prövare och övriga teamet. Då blir det riktigt roligt också, tyckte Madeleine Rasic från Onkologiska kliniken i Linköping.

Mona Börjesson som arbetat som forskningssjuksköterska i många år, menade att det alltid ger mycket att träffa kollegor även om man som hon har lång erfarenhet.

– Ju mer man lär sig, desto mer vill man veta, sa hon.

"Vi har världens bästa jobb"
Efter smågruppdiskussionerna fick en person ur varje grupp redovisa för hela gruppen kursdeltagare vad de kommit fram till.

– Vi har världens bästa jobb, var flera överens om.

Fördjupningskursen är framtagen av Lotta Lindh-Åstrand och Birgitta Ek. Lotta Lindh-Åstrand är forskningskoordinator och biträdande föreståndare på Forum Östergötland, och har själv har en bakgrund som forskningssjuksköterska.

– Vi har sett en ökad efterfrågan på utbildningar och kurser i bland annat kliniska prövningar och Good Clinical Practice, GCP, och som en del av vårt utökade utbud tog vi fram den här fördjupningskursen, säger Lotta Lindh-Åstrand.

Kursutvärderingen av kursen som helhet resulterade i snittbetyget 4,6 på en 5-gradig skala. På frågan om deltagarna skulle rekommendera kursen till en kollega blev snittet 4,8.

Satsningen fortsätter
Förutom basala kurser i GCP kommer fortsätt fortbildning att erbjudas , och "vid behov kurser" så att forskningssjuksköterskorna kan hålla sig uppdaterade och därmed kunna möta utvecklingar inom området.

– Forskningssjuksköterskornas arbete är en central del av den kliniska forskningen och bidrar till en högre kvalitet i våra studier. I den nationella satsningen "Kliniska Studier Sverige" har vi i Östergötland och sydöstra sjukvårdsregionen valt att satsa på forskningssjuksköterskor genom att erbjuda vidareutbildning och utöka nätverken, både lokala inom Region Östergötland och inom hela sjukvårdsregionen. Vi tror ett detta är en nyckelfaktor för uppdragen att samordna och höja såväl kvaliteten och kvantiteten av klinisk forskning, säger Charlotta Dabrosin, föreståndare för Forum Östergötland och Forum Sydost.

Textansvarig: Melinda Reyes Hiltunen, Linköpings universitet/ Nyhetsredaktionen,
Region Östergötland, 010-103 76 28

Forum Sydost består av Forum Östergötland vid Linköpings universitet och Region Östergötland, Forskningssektionen i Landstinget i Kalmar län och Futurum i Region Jönköpings län.
Kliniska forskningsenheten, KFÖ, hör till Forum Östergötland som är en stödenhet för klinisk och translationell forskning.

Andra webbplatser