Region Östergötland

Uppdaterade regler för konsulärt skydd i länder utanför EU

[2018-05-09]

Från den 1 maj ska EU-medborgare som reser eller bor i ett land utanför EU få bättre tillgång till konsulärt skydd och stöd. Reglerna gäller länder där EU-medborgaren i fråga inte har en nationell representation på plats och genom de nya reglerna ska EU-medborgare istället kunna söka stöd från alla EU-ambassader eller EU-konsulat som finns representerade i närheten.

EU arbetar för att främja skydd och stöd till EU-medborgare som reser eller bor i länder utanför unionen. Nu har arbetet resulterat i att uppdaterade regler för konsulärt skydd och hjälp träder i kraft med start den 1 maj och reglerna riktas främst till länder där EU-medborgarens land inte har en nationell representation. Syftet är att EU-medborgare istället ska kunna söka stöd eller skydd på andra EU-länders ambassader eller konsulat som har en representation närvarande. Reglerna gäller inte bara skydd ifall en katastrof uppstår utan även vid sjukdom, om personen är offer för ett brott, om personen arresterats eller om passet försvunnit under vistelsen. Vanligast är att passet försvunnit, vilket representerar 60 % av alla gånger medborgare utanför EU söker sig till en ambassad eller ett konsulat.

I dagsläget arbetar EU-kommissionen med att stötta de EU-länder som inte ännu implementerar reglerna fullt ut så att reglerna ska gälla och skydda så många som möjligt framöver.

Läs mer om de nya reglerna för konsulär hjälp och skydd här