Region Östergötland

Unikt samråd om EU:s framtid - skapat av EU-medborgare för EU-medborgare

[2018-05-16]

EU-kommissionen har öppnat ett nytt samråd där 96 EU-medborgare sammanställt samrådets struktur och frågor. I samrådet ska EU:s medborgare kunna tycka till om vilket EU de vill se i framtiden och samrådet är en del i den framtidsdebatt som kommissionen initierade genom den vitbok som publicerades i mars 2017.

Den 5-6 maj samlades en panel bestående av 96 EU-medborgare från 27 EU-länder för att skapa ett samråd som ska främja debatten om vilket EU som EU-medborgarna vill se i framtiden. Genom att EU-medborgare fått skapa samrådets struktur och dess 12 frågor är tanken att samrådet ska främja mer deltagande demokrati och vara ett nytt inslag i diskussionen om EU:s framtid.

Samrådet är en del i EU-kommissionens arbete för att främja diskussionen om EU:s framtid som inleddes genom den vitbok som publicerades den 1 mars 2017. Även medborgardialoger pågår som en del i arbetet och sedan 2012 har omkring 700 interaktiva offentliga debatter arrangerats. Fram till Europaparlamentsvalet 2019 är målet att ytterligare 500 arrangemang ska genomföras.

Samrådet finns nu tillgängligt för alla EU-medborgare att besvara online och det kommer vara öppet fram till den 9 maj 2019 då resultatet ska presenteras på toppmötet i Sibiu, Rumänien. När resultatet publiceras är det inte många dagar kvar till Europaparlamentsvalet och från kommissionens sida vill man gärna se att medborgarnas syn på framtidens EU tas i beaktning i valet.

Läs mer om samrådet här.

Läs mer om medborgardialogerna här.

Klicka dig fram via denna länk för att besvara samrådet.

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75