Region Östergötland

Ungdomar vill ha mer kunskap om stress

[2018-03-09]

Ungdomar vill ha mer kunskap om vad som är normala reaktioner på stress, och när ångest och depression blir en sjukdom. De vill också få information om var de kan få stöd och hjälp om de skulle drabbas av psykisk ohälsa. Det visar Om mig, en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland.

Bilden visar ungdomars silhuetter

Undersökningen genomförs av Region Östergötland i samverkan med länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Områden och frågor som enkäten undersöker har tagits fram och utvecklas tillsammans med ungdomar i Östergötland.

- Genom enkäten kan vi följa hälsan hos ungdomarna i länet, vad de tycker är viktigt och hur de mår. Vår förhoppning är att skolor och kommuner ska använda resultaten i förbättringsarbeten där ungdomar är delaktiga, säger Emma Hjälte, folkhälsovetare och samordnare i Region Östergötland.

Höstens enkät innehöll en ny fråga om kärleksrelationer som många ungdomar har efterfrågat. Nästan var tredje elev i årskurs 2 på gymnasiet har en kärleksrelation och majoriteten uppger att relationen får dem att må bra.

Intresse för omvärldshändelser

Svaren visar också att nästan två tredjedelar av ungdomarna är intresserade av omvärldshändelser, som de tycker är lättillgängliga via sociala medier.

- När det kommer till samhällsengagemang är ungdomar mest intresserade av vad som händer i andra länder där det uppstår mer allvarliga situationer som svält, naturkatastrofer och demonstrationer. Många ungdomar tycker att Sverige i jämförelse är ett tryggt men lite tråkigt land och beskriver att utrikesnyheter är enklare att förstå än inrikespolitik och samhällsfrågor som kräver att man är mera insatt, säger Emma Hjälte.

Som tidigare år framgår att killar mår bättre än tjejer och ungdomar med annan könsidentitet. Ungdomar har särskilt lyft fram betydelsen av goda relationer, trygghet och en positiv framtidstro. Att känna att man duger som man är ses också som en kärnfråga, men ungefär hälften av tjejerna och ungdomarna med annan könsidentitet känner inte att de duger. I den frågan önskar de stöd från varandra och vuxna för att stärka ungas självförtroende och självkänsla.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Denna webbplats