Region Östergötland

Undersköterskor utbildas i taktil massage

Bilden visar taktil massage.

[2018-08-01]

Taktil massage kan både minska oro och smärta. Nu utbildas undersköterskor från regionens olika vårdverksamheter i metoden.

Bilden visar Rosemarie Jishammarsom ger taktil massage.

Rosmarie Jishammar är undersköterska på rehabiliteringsmedicin och utbildare på kursen. Hon håller utbildningen tillsammans med undersköterskan Lena Svärm från LAH, specialiserad hemsjukvård, vid Lasarettet i Motala.

– 12 undersköterskor har gått utbildningen på två och en halv dag under våren och en lika stor grupp ska utbildas i höst. Vi ser att taktil massage gör nytta för många av våra patienter, säger Rosemarie Jishammar.

Händer, fötter och rygg

Taktil massage innebär en omslutande beröring på huden, och ett lyhört bemötande där man ser till hela människan och visar respekt. Det är ett förhållningssätt som man kan ta med sig också till andra situationer i vården i mötet med patienter.

Massagen ges på händer, fötter och rygg i det program som Region Östergötland utbildar i nu. Bland de positiva effekterna som rapporterats finns stärkt kroppsuppfattning, minskad aggressivitet och minskad smärta och oro. Patienter har kunnat minska läkemedelsanvändningen och känna ett ökat välbefinnande. Positiva effekter på mag- och tarmfunktionerna har också märkts.

På rehabiliteringsmedicinska klinikens avdelning 55 där Rosemarie arbetar, använder de sig av taktil massage i vården av patienter med ryggmärgsskador och hjärnskador, till exempel efter stroke eller trauma.

– Vi uppfattar att patienterna uppskattar behandlingen och att det är ett sätt att få patienter att sova eller slippa ha ångest. När man har en hjärnskada blir kroppsuppfattningen störd. Det kan till vara svårt att känna var kroppen börjar och slutar, vilket är oroande för patienten. Massagen gör att "lugn- och rohormonet" oxytocin utsöndras samt stärker våra kroppsgränser, säger Rosmarie Jishammar.

"Självklar del i personcentrerad vård"

Lena Svärm ser taktil massage som ett extra redskap för bemötande och beröring vid omvårdnad inom den palliativa vården.

– På alla vårdavdelningar inom medicinska specialistkliniken vid Lasarettet i Motala finns i dag undersköterskor med kompetens inom taktil massage, bemötande och beröring. Jag ser taktil massage som en självklar del i den personcentrerade vården, säger Lena Svärm.

Text och foto: Maria Carlqvist, 010-103 77 85