Region Östergötland

Tysk delegation besöker primärvården i Östergötland

Bilden visar en monitor över statistik på telefonrådgivningen.

[2018-05-15]

En tysk delegation är på plats i Region Östergötland för att lära om interprofessionella och innovativa arbetssätt i primärvården. Här får de träffa Skäggetorps, Gerias och Valdemarsviks vårdcentraler, telefonrådgivningen på 1177 Vårdguiden och Digitala vårdcentralen.

Bilden visar en rådgivningssjuksköterska.

Det är ett 30-tal representanter från 13 olika verksamheter i tysk primärvård som besöker Region Östergötland i två dagar. Gruppen består av professionsföreträdare och representanter från regional administration och politik i olika delar av Tyskland. De har ansökt om att få delta i ett utvecklingsprogram via Robert Bosch Stiftung för att hitta nya lösningar inom vård och övrig välfärd.

– Vi visar olika delar av primärvården, allt från det lokala teamarbetet på vårdcentralerna till hur sjuksköterskor ger telefonrådgivning genom 1177. De är också intresserade av hur vi tänker kring användning av olika digitala verktyg i primärvården, eftersom vi har kommit längre än dem på det området, säger Maria Randjelovic, forskningschef på Primärvårdscentrum i Region Östergötland.

– I Tyskland och Sverige har vi många gemensamma utmaningar i sjukvården, inte minst demografiskt med en åldrande och mer vårdkrävande befolkning. I Östergötland ligger ni långt framme inom digitala lösningar och det är värdefullt att lära av era erfarenheter, säger Ulf Werner, projektledare för nätverket.

Så går rådgivningen till

Ett av besöken var på 1177 Vårdguiden på telefon, där sjuksköterskor ger telefonrådgivning. Verksamhetschef Malou Lindberg visade bland annat hur verksamheten planeras och följs upp på Lean-tavlan och en väggmonitor där statistik visas i realtid. 1177-sjuksköterskan Annika Sundell demonstrerade hur hon arbetar med hjälp av ett rådgivningsstöd.

– Vi ställer frågor utifrån en fastställd samtalsprocess och vi har hjälp av ett formulär i datorn, som stöd att bedöma patientens hälsotillstånd, hur brådskande ärendet är, och därefter ger vi råd till patienten. Till exempel kan halsont vara allt från brådskande till egenvård. Samtidigt är det viktigt att vi lyssnar och att vi ställer öppna frågor så de som ringer får berätta, det är bra att vara en erfaren sjuksköterska, säger Annika Sundell.

Besökarna ställde många intressanta frågor, bland annat om rådgivningen på 1177 Vårdguiden ges på flera språk, om arbetet är stressigt, om samtalen har en tidsgräns.

– Vi har inte en tidsgräns för varje samtal. Visst är det en del svåra ärenden och det finns möjlighet för telefonsjuksköterskorna att tala med sina kollegor och oss chefer. Vi har även en läkare knuten till verksamheten som man kan rådfråga, säger Malou Lindberg.

De flesta sjuksköterskorna kan ge råd på engelska och det finns också kompetens inom persiska, spanska och franska i Östergötland. Men om det finns språkhinder rekommenderas alltid ett fysiskt vårdmöte.

"Stort behov"

I Tyskland pågår en pilotverksamhet som liknar 1177-rådgivningen, men det är både läkare och sjuksköterskor som svarar på samtalen i ett callcenter. De provar också formen för hur man kan träffa en läkare via mobil eller dator.

– Det är intressant för oss att se hur ni arbetar eftersom vi i Tyskland diskuterar att införa telefonrådgivning i vården. Med en äldre befolkning och många som bor långt från vården så finns det ett stort behov. Men traditionen är att man besöker vården fysiskt och att det är en läkare man träffar, säger Barbara Steiner, socionom och professor från Baden-Würtenberg.

Bilden överst:
Vid besöket på 1177 Vårdguiden på telefon visar verksamhetschef Malou Lindberg en väggmonitor som ger statistik i realtid. Här ser man hur många samtal som väntar, hur länge de som ringer in har fått vänta och hur många sjuksköterskor som arbetar med att besvara samtalen.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28