Region Östergötland

Tre delar på årets miljöpris

Bilden visar Shiva Ershadi från Flyktingmedicinskt centrum, regionrådet Agneta Niklasson, Jan Druidh från Lunnevads folkhögskola, Emira Hasanov, Deqa Mohammed och Nazli Togan från Flyktingmedicinskt centrum.

[2018-12-18]

Tre vinnare har i dag fått dela på årets miljöpris. Flyktingmedicinskt centrum, Lunnevads folkhögskola och ortopedkliniken på Vrinnevisjukhuset belönas för sitt miljöarbete.

Region Östergötlands interna miljöpris har delats ut sedan 2007 till verksamheter som har utmärkt sig som goda exempel inom miljöområdet. Bidragen ska avse en åtgärd eller ett projekt som innebär ett nytänkande och kan fungera som ett gott exempel och en inspirationskälla för andra verksamheter.

Tretton verksamheter hade nominerats till priset och tre av dessa får dela på äran och 75 000 kronor. I juryn som tagit fram förslag till beslut om vinnare sitter representanter från miljöenheten, regional utveckling och Östgötatrafiken. I dag vid regionstyrelsens sammanträde var det dags för årets prisutdelning.

– Gemensamt för de tre pristagarna är att de på ett föredömligt sätt knutit an miljöfrågan till sin kärnverksamhet och hur miljöarbetet bidrar till att utveckla verksamheten, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP) som delade ut priset.

Flyktingmedicinskt centrum och dess hälsokommunikatörer bedriver förebyggande hälsoarbete riktat till migranter i hela länet med olika modersmål. Genom att införa en dialog även kring miljöfrågorna räknar man med att öka målgruppens miljömedvetenhet. Flyktingmedicinskt centrum har även analyserat sin verksamhet ur miljöperspektiv, exempelvis hur medarbetare reser till och från jobbet, genomfört förbättringar i sitt eget miljöarbete och gjort planer kring hur det kan utvecklas ytterligare.

Lunnevads folkhögskola har valt att bedriva miljöarbetet inom ramen för Agenda 2030, det vill säga de globala målen för hållbar utveckling. Skolan har på olika sätt arbetat för att minska sitt avtryck i miljön och genomfört flera åtgärder, som energieffektivisering, installation av solvärme, temadag kring hållbar utveckling, miljömedveten mathållning och hälsofrämjande arbetsplats.

Ortopedkliniken på Vrinnevisjukhuset får ett hederspris på 10 000 kr för ett gott exempel med återanvändning av uppackningsdukar från operation. Insatsen har pågått sedan 1995 och totalt inneburit en besparing på 45 540 kr och minskat avfallet med cirka 5520 kg.

Bilden: Glada miljöpristagare. Från vänster Shiva Ershadi från Flyktingmedicinskt centrum, regionrådet Agneta Niklasson, Jan Druidh från Lunnevads folkhögskola, Emira Hasanov, Deqa Mohammed och Nazli Togan från Flyktingmedicinskt centrum. Ortopedkliniken hade inte möjlighet att närvara.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88