Region Östergötland

Träning under behandling av cancer – går det?

[2018-11-19]

På torsdag den 22 november föreläser professor Sussanne Börjeson i Forskning i framkant.

Sussanne Börjeson.

Universitetssjukhuset i Linköping och Linköpings universitet är med i en stor nationell studie som hos personer med cancer under pågående behandling studerar effekten av fysisk träning på hög eller låg-måttlig intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier. Syftet är att förebygga och minimera cancer-relaterad trötthet, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall och utvärdera hälsoekonomiska aspekter.

Föreläsare: Sussanne Börjeson, professor vid Avdelningen för omvårdnad på Linköpings universitet

Tid: Torsdagen den 22 november klockan 16.30-17.30

Plats: Hugo Theorell-salen, plan 9 norra entrén, Universitetssjukhuset i Linköping

Forskning i framkant arrangeras tillsammans med den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet sex gånger per år. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Ingen föranmälan krävs.