Region Östergötland

Sverigefinnarnas dag firas 24 februari

[2018-02-23]

I morgon den 24 februari firas Sverigefinnarnas dag i Sverige. I Östergötland finns ett nätverk för Finskt förvaltningsområde som på olika sätt främjar det finska språket och kulturen i Sverige.

Bilden visar sverigefinnarnas flagga.

Region Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och kommunerna Norrköping, Motala och Finspång är med i Finskt förvaltningsområde. Syftet är att skapa positiva synergieffekter för regionen.

– Sverigefinnarna är en av landets största minoritetsgrupper, vars språk och kultur förvaltningsområdet vill skydda och föra vidare. Det betyder mycket för äldre sverigefinnar som lever i Sverige sedan länge men också för yngre som har rötter i den finska kulturen. säger Rolf Holm, utvecklingsledare på Regionbibliotek Östergötland.

Sverige och Finland har en lång gemensam historia. Sveriges och Finlands gemensamma historia går tillbaka till 1100-talet då Finland blev en svensk koloni. Efter nästan 700 år som ett och samma rike förlorade Sverige Finland till Ryssland år 1809. Under 1950-, 1960- och 1970-talen emigrerade hundratusentals finländare till Sverige för att arbeta i den växande industrin.

– Det finns mycket i den finska kulturen som berikar oss i Sverige i dag. Den långa historian gör att vi har mycket gemensamt, säger Rolf Holm.


Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28