Region Östergötland

Sverige överlägset resten av EU i kampen mot klimatförändringarna

[2018-08-29]

En ny rapport av Climate Action Network Europe visar att Sverige är överlägset bäst på att bekämpa klimatförändringar och minska koldioxidutsläppen i EU. Rapporten visar bland annat att Sverige har de högst satta klimatmålen i EU gällande förnybar energi och att dessa mål är långt mer ambitiösa än de mål som EU antagit.

Enligt en rapport från i juni 2018 som genomförts av den opolitiskt bundna organisationen Climate Action Network Europé (CAN) placerar sig Sverige i toppen av EU:s medlemsländer gällande kampen mot klimatförändringar. Rapporten rankar EU:s länder utifrån fyra huvudsakliga kriterier: Prestation utifrån ett antal klimat- och energiindikatorer; Hittills uppnådda resultat i jämförelse med EU:s klimatmål för 2020; Nationellt uppsatta mål för minskade koldioxidutsläpp; Uppsatta klimatmål för 2030; och stöd för mer ambitiösa klimatmål på EU-nivå för 2030 och 2050. Hela rapporten är även baserad på hur länderna svarar mot de mål som återfinns i Parisavtalet från 2015 där en begräsning av jordens temperatur under 1,5 grad Celsius är ambitionen.

Rapporten har placerat Sverige på en tydlig andraplats och förstaplatsen har lämnats tom då CAN inte anser att något medlemsland gör tillräckligt nog för att anses som etta vilket innebär att man gör allt för att uppnå Parisavtalet.

Det finns flera exempel i rapporten om hur Sverige överträffar de andra medlemsländerna i arbetet mot klimatförändringarna. Ett exempel är hur Sverige satt upp ett mål om att öka energieffektiviteten för 2030 med 50 % medan EU:s mål för medlemsländerna endast är 32,5 %. Sverige beräknas också uppnå de EU-mål för andelen förnybar energi som ett land förväntas ha 2030, redan i år. Det gör att Sverige är 12 år före den målsättning som EU har gällande förnybar energi.

Trots att Sverige ligger i topp menar författarna till rapporten att inget europeiskt land gör tillräckligt för att bekämpa klimatförändringarna eller minska koldioxidutsläppen men i rapporten beskrivs
Sverige, Portugal, Frankrike och Nederländerna som föregångsländer.

Vad är Climate Action Network Europe?

Climate Action Network Europe beskriver sig själva som Europas ledande icke-statliga koalition för bekämpandet av klimatförändringar. Med över 150 medlemsorganisationer från 35 europeiska länder och representation över 1 700 Icke-statliga organisationer hoppas CAN att de kan främja insatser för ett hållbart klimat, hållbar energi och en politik som gynnar arbetet framåt. Rapporten från i juni är ett av CAN:s sätt att uppfylla organisationens syfte genom att informera EU:s medborgare om medlemsländernas arbete mot klimatförändringar.

Läs rapporten från CAN för att se hur respektive medlemsland arbetar mot klimatförändringar.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75

Andra webbplatser