Region Östergötland

Sverige överlägset i andelen förnybart bränsle enligt ny rapport

[2018-03-14]

I en mätning av EU-ländernas andel av förnybart bränsle i transportsektorn visar statistiken tydligt hur Sverige utklassar de andra länderna med ungefär den tredubbla andelen förnybart. Genomsnittet i EU räknas till cirka 7 % medan Sveriges andel förnybara drivmedel under 2016 uppgick till över 30 %.

I den nya statistikrapporten för transportsektorn, utgiven av Eurostat är det tydligt att Sverige klassas som överlägset på förnybart bränsle. Under 2016 uppgick andelen förnybara drivmedel i Sverige till över 30 % medan EU-genomsnittet uppgår till bleka 7 %. Detta medför att Sverige överstiger EU:s mål om att andelen förnybart i transportsektorn, som omfattar vägtrafik, bantrafik, luftfart och sjöfart, ska vara minst tio procent år 2020. Det enda land som kan säga sig uppnått målet tillsammans med Sverige är Österrike som har dryga 11 % förnybart.

Rapporten beskriver också den utveckling över tid som förnybara drivmedel gjort i medlemsländerna. Där visar statistiken att EU och Sverige hade ungefär samma utvecklingstakt fram till 2010, efter det har Sverige ryckt ifrån de övriga EU-medlemsländerna rejält.

Läs mer om Eurostats rapport här.