Region Östergötland

Sveriges hälso- och sjukvård i topp enligt ny internationell jämförelse av SKL

[2018-06-20]

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen genomfört en jämförelse av hälso- och sjukvården i 12 EU-länder samt Norge, USA och Kanada. Resultatet placerar Sverige i topp i jämförelsen där SKL framförallt har tittat på ländernas medicinska resultat, effektivitet och väntetider.

SKL arbetar med Hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett EU-perspektiv och genomför bland annat jämförelser med andra länder för att öka kunskapen om hur Sveriges sjukvårdsystem står sig i jämförelse med resten av EU och världen. Nu har man jämfört 12 EU-länder samt Norge, USA och Kanada genom att titta närmare på 13 kvalitetsindikatorer. Genom att se hur länderna står sig mot varandra är syftet att delar inom hälso- och sjukvården ska vara öppen och transparant och att resultaten ska kunna ge information gällande områden som kan förbättras. De övergripande slutsatserna av jämförelsen visar att hälso- och sjukvården i Sverige placerar sig i topp på flera områden och även att vården är kostnadseffektiv.

Gällande väntetider som för första gången jämförts placerar sig Sverige som fyra och där är istället Nederländerna bäst med kortast väntetider, även Italien och Danmark placerar sig över Sverige.

Rapporten har inkluderat jämförelser mellan: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, och Österrike samt Kanada, Norge och USA. Det är den fjärde jämförelsen som SKL sammanställt och de andra är från 2005, 2008 och 2015.

Läs den jämförande studien här

Läs mer om SKL:s arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor här

Textansvarig: Rasmus Bergander + 32 497 63 10 75