Region Östergötland

SveReg-Konferens i Bryssel – Delegation från Region Östergötland på plats

[2018-06-13]

Den 26-27 juni anordnar SveReg, de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting, en konferens för att diskutera EU:s nästa långtidsbudget och dess inverkan på den regionala och lokala utvecklingen. Flera representanter från Region Östergötland är på plats i Bryssel för konferensen samt för andra spännande möten.

Under en tvådagarskonferens ska den regionala och lokala utvecklingen i relation till EU:s nästa långtidsbudget diskuteras och en rad talare från bland annat EU-kommissionen, Europaparlamentet och Sveriges ständiga representation vid EU är inbjudna. Konferensen arrangeras av det som kallas SveReg vilket består av Sveriges stads- och regionkontor tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Det uttalade temat för konferensen är: "Hur påverkar EU:s flerårsbudget den regionala och lokala utvecklingen och vilka är alternativen för framtiden?". Utifrån temat är konferensen indelad i fem olika delar: Övergripande analys av kommissionens budgetförslag; Budgetförslaget innebörd för de olika politikområdena, i vilken tre av EU-kommissionens generaldirektorat beskriver sin tolkning av hur budgetförslaget påverkar sina respektive politikområden; Erfarenheter och utmaningar i kommande budgetförhandlingar; Paneldebatt mellan fyra Europaparlamentariker; och Svenska perspektiv på arbetet framöver med Åsa Webber, ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid EU som talare.

Flera representanter med olika uppdrag inom Region Östergötland kommer delta på konferensen och under sitt besök i Bryssel kommer de även att besöka Region Östergötlands EU-kontor samt delta på ett möte med Aleksander Gabelic. Gabelic är Europaparlamentariker för Socialdemokraterna och har tidigare varit en engagerad politiker i Östergötland.

Mer information:

Plats 26 juni: Stockholm Region EU Office, Avenue Marnix 28, Bryssel.
Plats 27 juni: Residence Palace (room: Polak), Rue de la Loi 155, Bryssel.

För att ta del av hela agendan för konferensen erbjuds ni kontakta Region Östergötlands EU-kontor.

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75