Region Östergötland

Svag belastning gav läkeffekt

[2018-04-06]

Svaga belastningar kan ha stor effekt på en läkande hälsena utan att ge några större skador på vävnaden eller öka inflammationen. Det visar Malin Hammermans avhandling från Linköpings universitet.

Bilden visar Malin Hammerman

Brustna hälsenor läker långsamt och rehabiliteringen tar lång tid. Det kan ta 3 månader innan patienten kan gå normalt och upp till 9 månader innan man kan återvända till sportsliga aktiviteter.

Men senare tids forskning visar att belastning kan förbättra senans läkningsprocess och förkorta rehabiliteringen. Den nya rehabiliteringen av hälsenor innebär oftast svaga belastningar under en kort tid varje dag. Hur belastning förbättrar den läkande senan är ännu oklart och mer forskning krävs för att optimera rehabiliteringen.

Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för hur belastning påverkar senans läkning. Malin Hammerman har studerat olika belastningsnivåer och effekten av ett antiinflammatoriskt läkemedel som ofta används av patienter med hälseneskador.

– Vi har sett att svaga belastningar på hälsenan har stor effekt på senans materialegenskaper. Senan blir starkare och kvaliteten på senvävnaden blir bättre utan några tecken på skador i den läkande senan, säger Malin Hammerman.

Skador av starka belastningar

Däremot har starka belastningar visats sig orsaka skador i den läkande senan, och dessutom ökat inflammationen.

– Starka belastningar ger dock en starkare sena, jämfört med svaga belastningar, men det beror mest på att kvantiteten av senvävnaden verkar öka mer än kvaliteten. Vi har också kunnat visa att skador på den läkande sen-vävnaden, i form av nålstick, kan göra senan större och starkare, så skador i vävnaden kan ha en stimulerande effekt på läkningsprocessen, säger Malin Hammerman.

Dessutom verkar ett anti-inflammatoriskt läkemedel kunna hämma belastningens stimulerande effekt på senans läkning genom att minska effekten av de mikroskopiska skador som uppkommer vid starka belastningar.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Malin Hammerman disputerade den 26 mars vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, med avhandlingen Tendon healing - Mechanical loading, Microdamage and Gene expression".