Region Östergötland

Stroke och ögonsjukdomar i fokus i uppdrag inför 2019

[2018-03-06]

Personer som drabbats av stroke i yrkesverksam ålder, ögonsjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar och vårdprocessen för äldre med psykisk ohälsa är de fyra områden som hälso- och sjukvårdsnämnden sätter särskilt fokus på i uppdragen till vårdgivarna inför 2019.

Bilden visar en ögonundersökning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i dag beslutat om nya uppdrag till vårdgivarna inför 2019. Uppdragen lyfter fram förbättringsområden som prioriterats utifrån behovsanalyser och dialoger med patienter och anhöriga.

Uppdragen formuleras som patientlöften och är utgångspunkt för de kravspecifikationer som tas fram inför nämndens beslut om överenskommelser med region Östergötlands egna vårdverksamheter och avtal med privata vårdgivare.

Inför 2019 är det fyra områden som särskilt lyfts fram i uppdragen:

• Strokeinsjuknade personer i yrkesverksam ålder

• Ögonsjukdomar som kan ge betydande funktionsnedsättning

• Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)

• Vårdprocessen för äldre med fokus på psykisk ohälsa.

– Löftena till patienterna handlar bland annat om att ge bättre möjligheter till rehabilitering, förebyggande insatser och psykosocialt stöd, men även om information och bemötande, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Satsning på barnhälsovård

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också om fördelning av ett resurstillskott till barnhälsovården. Pengarna är del i regeringens satsning som innebär att totalt 137 miljoner kronor om året satsas i tre år, 2018-2020. För Region Östergötland handlar det om 6,25 miljoner kronor per år. Av dessa fördelas 1,5 miljoner kronor till insatser inom tandvården och 4,75 miljoner mellan de elva vårdcentraler i länet som har högst vårdtyngd enligt en mätning som barnhälsovården gjorde 2016.

Resurstillskottet ska användas till utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet, främst för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa. Barnhälsovården ska även utveckla arbetet med information och kommunikation om vacciner, för att därmed kunna utöka vaccinationsgraden bland barnen.

– Vi har redan idag en hög andel som är vaccinerade, men ser att det finns skillnader i länet. Med regeringens satsning får vi nu möjlighet att göra nödvändiga satsningar för framtiden och öka tillgängligheten till barnhälsovården, säger Rebecca Hägg (S), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88