Region Östergötland

Sommarbemanning i sjukvården

[2018-06-18]

I sommar fortsätter sjukhusen i länet sitt dagliga samarbete för att ta emot dem som söker vård på ett så bra sätt som möjligt. Väntetiderna kan öka till följd av en lägre bemanning och patienter kan ibland få vård på ett annat sjukhus än det närmaste.

Bilden visar en patient som kommer in till sjukhus med ambulanspersonal.

Under sommaren dras en stor del av den planerade icke-akuta verksamheten inom exempelvis kirurgi ner och totalt i regionen minskas vårdplatser med ungefär en tredjedel. Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping kommer att ha ungefär lika många vårdplatser öppna som förra sommaren, men det är viss variation från vecka till vecka. Lasarettet i Motala och Närsjukvården i Finspång har något fler vårdplatser öppna.

– Det är en utmaning att ge våra medarbetare semester samtidigt som vi erbjuder patienterna en god vård. Alla patienter tas om hand, men de med störst behov får vård först och väntetiderna på mottagningarna kan bli längre, säger Ditte Pehrsson Lindell, vårddirektör i Region Östergötland.

För att ta tillvara resurserna på bästa sätt har sjukhusen ett ännu närmare samarbete under semesterperioden. Varje dag samlas representanter för de tre sjukhusen och Närsjukvården i Finspång till ett möte för gemensamt att se över vårdplatssituationen och koordinera arbetet. Som patient kan man därför ibland få vård på ett annat sjukhus än det som är närmast.

Vårdcentraler drar ner

Primärvården drar också ner verksamheten under semesterperioden. Alla regionens vårdcentraler har öppet under sommaren men halverar personalstyrkan vissa veckor. Det kan innebära att det ibland är svårare att få tid hos vårdcentralen.

Som ett komplement till de fysiska besöken på vårdcentralerna finns Digitala vårdcentralen, som Region Östergötland startade i början av året. Digitala vårdcentralen kommer under sommaren att erbjuda tider på kvällstid vardagar.

Vårdens e-tjänster på 1177.se

På 1177.se finns kvalitetssäkrad information och råd om vård och hälsa. Man kan även använda vårdens e-tjänster som vanligt genom att logga in på 1177.se, till exempel för att förnya recept och kontakta vården.

– Rådet till patienter i sommar är att i första hand vända sig till vårdcentralen. Kvällar, helger och nätter när vårdcentralerna är stängda, ring 1177 Vårdguiden som ger allmänna medicinska råd, gör en medicinsk bedömning och hänvisar vidare om du behöver besöka jourcentral eller akutmottagning, säger Ditte Pehrsson Lindell.

Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88