Region Östergötland

Sofiadeklarationen antagen på toppmötet mellan EU och västra Balkan

[2018-05-22]

Den 17 maj 2018 gick toppmötet mellan EU och västra Balkan av stapeln i Bulgariens huvudstad Sofia. I samband med mötet diskuterades utsikterna för framtida EU-medlemskap för de sex länderna i regionen och för att gynna utvecklingen antogs Sofiaförklaringen och en prioriteringslista med åtgärder och mål för att främja framtida samarbete mellan regionen och EU.

För första gången på 15 år samlades EU:s ledare tillsammans med ledarna för länderna på västra Balkan på ett toppmöte om framtidens samarbete mellan EU och regionen. Mötet som gick av stapeln den 17 maj hade som ambition att stadga ut vägen mot framtida EU-medlemskap för länderna i regionen, till vilka räknas: Makedonien, Serbien, Montenegro, Kosovo, Albanien samt Bosnien och Hercegovina. EU har varit tydliga med att EU-medlemskap kräver att länderna inför betydande reformer, framförallt inom rättssystemet och i relation till de demokratiska värden som EU vilar på. Därför diskuterades främst de åtaganden och mål som länderna i regionen måste skriva under och följa upp och som ska stärka deras förutsättningar för framtida EU-medlemskap.

I samband med mötet antogs den så kallade Sofiadeklarationen som länderna nu har åtagit sig att följa. Deklarationen innehåller 17 punkter som främst deklarerar EU:s välkomnande av de reformer och den utveckling som pågår i regionen och EU:s stöd för att främja fortsatt utveckling i länderna. I samband med mötet uttalade sig också Europeiska rådets ordförande Donald Tusk sig om EU:s ambitioner för västra Balkan:

"I don't see any other future for the Western Balkans than the EU. There is no other alternative, there is no plan B. The Western Balkans are an integral part of Europe and they belong to our community."

Mötet utmynnade även i en prioriteringslista med åtgärder och mål för att främja framtida samarbete mellan regionen och EU. Listan har en rad tydligt specificerade prioriteringar placerade under sex stycken huvudområden som EU anser är prioriterade för ländernas reformationsprocess:

Stärkt stöd för rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning; Stärkt samarbete om säkerhet och migration; Stöd till socioekonomisk utveckling och särskilt fokus på ungdomar; Ökad konnektivitet (transport och energiförbindelser); En digital agenda för västra Balkan; Stödja försoning och goda grannförbindelser på västra Balkan.

Mötet var höjdpunkten på Bulgariens agenda som just nu innehar ordförandeskapet i europeiska unionens råd och som föreslog toppmötet för ungefär ett år sedan. Då ansågs toppmötet svårt att genomföra och för vissa även en omöjlighet. Att Bulgarien lyckats återinföra frågan om västra Balkans samarbete med EU och ländernas möjligheter till EU-medlemskap anses vara en stor diplomatisk vinst för Bulgarien och västra Balkan.

Läs mer om toppmötet och Sofiadeklarationen här

Läs Sofiadeklarationen med inkluderad prioriteringslista här

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75