Region Östergötland

Smart Kompetens stärker industrins kompetens

Bilden visar två personer i industriarbete.

[2018-09-06]

Nu startar Smart Kompetens i Östra Mellansverige i samarbete mellan fem regioner. Projektet syftar till att stärka kompetensen hos anställda inom industriföretag i Östra Mellansverige och öka företagens tillgång till arbetskraft med rätt kompetens.

På uppstartsmötet i går träffades representanter för regionerna, och mötet leddes av Region Östergötland som projektägare. Det är regionerna Östergötland, Uppsala, Örebro, Västmanland och Sörmland som tar ett gemensamt grepp om att säkra kompetensförsörjningen i industribranschen inför framtiden.

– Vi inom regionerna i Östra Mellansverige samarbetar kring kompetensförsörjningen och har tillsammans arbetat fram projektet, i samverkan med företag. Det finns vinster med att samarbeta på en delvis gemensam arbetsmarknad med gemensamma utmaningar, säger Elin Leidstedt, projektledare i Smart Kompetens, Regional utveckling i Region Östergötland.

Långsiktiga behov

Ny teknik, digitalisering, ökad internationalisering och högre krav från kunder på komplexa lösningar, flexibilitet och snabbhet innebär behov av höjd och ny kompetens. Man behöver tänka på långsiktig kompetensförsörjning, rekrytering och utbildning. Projektet ser bland annat över vilka behov som finns om 5-10 år, vad som händer i branscherna och hur kompetensen som finns i dag kan utvecklas.

– En viktig del är att höja kompetensen hos dem som redan finns på arbetsmarknaden så att de kan hålla jämna steg med den snabba utvecklingen och inte hamnar utanför arbetsmarknaden. Sådant stöd kan finansieras genom stöd från Europeiska Socialfonden säger Catherine Szabó, strateg för område kompetensförsörjning, Regional utveckling i Region Östergötland.


Textansvarig:
Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Denna webbplats