Region Östergötland

Seminarium om skogsnäringsstrategi

Bilden visar skog

[2018-08-17]

Region Östergötland har tagit fram en strategi för stöd till utveckling av skogsnäringen. I dag den 17 augusti hålls ett seminarium på Vreta Kluster där branschföreträdare, politiker, myndigheter, och andra aktiva i frågan i samhället bjuds in för att samtala och lämna synpunkter.

Det finns mycket skog i Sverige och Östergötland, som är en viktig resurs bland annat i omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Skogsnäringen producerar bland annat papper, kartong och sågade trävaror och är en viktig del av Östergötlands näringsliv och export. Strategin för skogsnäringen har tagits fram på uppdrag av trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland och bland annat deltar Linköpings universitet, LRF, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i seminariet.

– Vi ser fram mot samtal och återkoppling på strategin där vi bland annat identifierar vad regionen kan göra för att stödja och utveckla skogsnäringen. Det handlar om allt från kunskapsbehov och förhållningssätt till hur vi kan säkra kompetensförsörjningen i framtiden, säger Göran Gunnarsson (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Programmet startar med en presentation av huvuddragen i strategin, följt av fyra samtal från scenen, där politiker, forskare, näringslivsrepresentanter och aktiva i samhället har varsin punkt. Det blir också en paneldiskussion om torka och skogsbränder, och Pitch and Match där innovativa idéer presenteras för en företagarpanel.

Kontakt: Peter Karlsson, peter.karlsson@regionostergotland.se

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28