Region Östergötland

Samverkan för bättre utbildningsplanering i sju län

[2018-07-04]

Högskolornas geografiska placering och inriktningar i utbildningarna har stor betydelse för den regionala arbetsmarknaden. Det visar en rapport som de sju länen i Mälardalsrådets samarbete "En bättre matchning" nyligen har släppt. Under onsdagen presenteras rapporten i Almedalen.

Lärosätena står inför stora utmaningar i arbetet med att dimensionera utbildningsutbudet efter arbetsmarknadens behov. Ett storregionalt samarbete mellan de regionalt utvecklingsansvariga i de sju länen Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Östergötland och Sörmland har därför tagit fram en gemensam systembild om utbildningsplaneringen och den regionala arbetsmarknadens behov i Stockholm-Mälarregionen.

Rapporten bidrar med en gemensam bild och förståelse kring frågor om utbud, efterfrågan och matchning av högskoleutbildad kompetens och visar att det finns tydliga argument för att ta större hänsyn till ett regionalt kompetensförsörjningsperspektiv i utbildningsplaneringen. Främst gäller det behovet av lärare, sjuksköterskor och civilingenjörer. Systembilden framhåller även att utbildningarnas lokalisering är en viktig strategisk fråga av betydelse för den regionala kompetensförsörjningen.

Under onsdagen den 4 juli presenterar Mälardalsrådet den gemensamma rapporten på sitt seminarium i Almedalen > > >

Läs hela rapporten: ”En Bättre Matchning Storregional systembild”