Region Östergötland

SKL:s upplaga ”På gång inom EU” har publicerats

[2018-10-10]

Sveriges kommuner och landsting har nu publicerat höstens utgåva ”På gång inom EU”. I denna utgåva kan du bland annat läsa om förslagen till EU:s nästa långtidsbudget 2021-2027, sociala dimensioner i EU-budgeten, migrationsförhandlingar och hur EU påverkas av Brexit.

SKL publicerar "på gång inom EU" – två gånger om året, den är skriven av experter på SKL och tar upp vad som är på gång inom EU och hur det påverkar kommuner, landsting och regioner i Sverige. En stor del av höstens upplaga handlar om den framtida långtidsbudgeten. Medlemsstaterna och Europaparlamentet förhandlar just nu internt och så småningom med varandra om långtidsbudgeten – vad som ska prioriteras och till vilken storlek. En prioriterad fråga för SKL:s medlemsorganisationer är att sammanhållningspolitiken fortsatt främjar sociala frågor som integration.

I upplagan presenteras de 9 områden som SKL:s styrelse beslutat att prioritera i sitt påverkansarbete. Dessa är: EU:s långtidsbudget 2021-2027, kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik, den sociala dimensionen av EU, en förbättrad balans mellan arbete och privatliv för föräldrar samt anhörigvårdare, hållbart asyl- och flyktingmottagande, energieffektivisering och förnybar energi, lokala förutsättningar för säker dricksvattenkvalitet inom EU, lokala och regionala aspekter i arbetet för cirkulär ekonomi och till sist mobilitet och infrastruktur samt bredband.

En stor fråga som kommer ha stor inverkan på långtidsbudgetens utformning är Brexit, och hur man ska hantera gränsen mellan Nordirland och Irland, men även hur relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut i framtiden, samt hur EU ska hantera det förväntade intäktsbortfallet i och med att Storbritannien lämnar EU. Kommissionen har lagt fram ett förslag med höjda medlemsavgifter samt besparingar i sammanhållningspolitiken- och jordbrukspolitiken.

Mer information och hela utgåvan finns att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75