Region Östergötland

SCAPIS i Linköping slog deltagarrekord

[2018-07-24]

Högst andel deltagare tackade ja till att delta i SCAPIS-studien i Linköping. Studien där man undersökte 5000 deltagare genomfördes också snabbast i landet. SCAPIS i Linköping har anledning att vara nöjda när de summerar tre år.

Bilden visar Carl Johan Östgren.

SCAPIS Linköping hade högst andel deltagare som tackade ja till studien i en jämförelse mellan studieorterna i landet.

– Det kan vi tacka deltagarna som varit motiverade och intresserade att göra undersökningarna. Vi fick också draghjälp av nöjda studiedeltagare, att vi fick ett renommé att man både kunde ha nytta av undersökningen själv och att den hjälper medicinsk forskning på lung-hjärt- och kärlområdet, säger Carl Johan Östgren, huvudansvarig för studien i Linköping.

Homogen studiegrupp

I jämförelse med andra studieorter är Linköpings studiedeltagare en ganska homogen grupp från socioekonomiskt starka områden. Många i det aktuella åldersspannet 50-64 år är högutbildade, medvetna om sin hälsa och har både haft viljan och möjligheten att komma till projektet. Men skillnaderna finns även i Linköping.

– Vi ser även här att postnumret spelar in. Invånare i socioekonomiskt svagare områden löper generellt en högre risk för hjärt- och kärlsjukdom. Denna grupp är svårare att få att delta i studier och undersökningar, säger Carl Johan Östgren.

Ett högt deltagande betyder mycket för att det ska gå att dra säkra slutsatser av forskningen. Men för att SCAPIS ska kunna ge en bild av folkhälsan behövs representanter från alla typer av områden. Här betyder samarbetet mellan studieorterna mycket, med Stockholm. Göteborg, Malmö, Umeå och Uppsala.

Uppförsbacke i starten

SCAPIS i Linköping hade uppförsbacke i början när de fick bygga upp hela mottagningen med lokaler och forskningsstruktur från början. Det tog fyra månader att ta fram en robot som kunde hantera de blodprover som skulle frysas något som fanns på de andra studieorterna.

– Vi fick bygga upp en forskningsstruktur och anställa studiesjuksköterskor, som blev en rutinerad grupp som jobbade väldigt bra ihop. Att vi på Linköpingsmottagningen under kortast tid i landet kunde genomföra undersökningen av 5000 deltagare som var målet kändes förstås roligt. Vi har också byggt upp en användbar forskningsinfrastruktur tillgänglig för kommande studier på sjukhuset och universitetet, säger Carl Johan Östgren.

I juni, tre månader innan projekttiden var slut, kunde SCAPS-mottagningen stänga och överlåta sina lokaler till Universitetssjukhuset i Linköping.

Nu pågår ett stort arbete med bildhantering för att bilderna ska passar studierna. En lokal förvaltningsorganisation för SCAPIS i Östergötland ska etableras för att kunna ge forskande verksamheter tillgång till materialet.

– Vi får många frågor från forskare som vill använda materialet. Men vi behöver först kontrollera att korrekta etiska tillstånd finns, och frågeställningar som den nya dataskyddslagen har aktualiserat, säger Carl Johan Östgren.

"Mycket spännande framför oss"

Perspektiven är långa. Några studier har redan presenterat de första resultaten men de flesta vetenskapliga resultaten kommer att publiceras under kommande år och decennier

– Vi har mycket spännande forskning framför oss, inte minst i tilläggsundersökningarna som vi genomfört bara här i Linköping, konstaterar Carl Johan Östgren.

Text: Maria Carlqvist / Nyhetsredaktionen, 010-103 94 88

Fakta: SCAPIS är en stor svensk befolkningsstudie på sex universitet och universitetssjukhus. De har gjort världens största datainsamling för att upptäcka tidig risk för hjärt- och lungsjukdom. Studieorterna är Linköping, Stockholm. Göteborg, Malmö, Umeå och Uppsala. SCAPIS finansieras huvudsakligen av Hjärt-Lungfonden.