Region Östergötland

SCAPIS går i mål

[2018-05-28]

Nu har den 5000:e deltagaren i forskningsprojektet SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) undersökts i Linköping. Det betyder att projektet går i mål i Östergötland. Nu finns en stor databas för framtida forskning på hjärt-lungområdet.

SCAPIS-deltagaren Helene Zaulich med forsknings-

Det var Helene Zaulich som arbetar på apoteket på universitetssjukhuset som blev den 5000:e deltagaren och uppvaktades på SCAPIS-mottagningen i fredags.

– Jag deltar i studien dels för att det är en möjlighet för mig själv att få en rejäl hälsoundersökning, dels för kunna bidra till forskning om framtidens vård och hälsa, säger Helene Zaulich.

Den 1 juni stänger SCAPIS-mottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping. Nu har projektet undersökt 5000 Linköpingsbor för risk för hjärt- och lungsjukdom. Materialet ingår i en stor databas för framtida forskning.

– Det är roligt att vi kommit så här långt. Det är ett gigantiskt material som vi har att analysera som ger stora möjligheter att utveckla vården i framtiden, säger Carl Johan Östgren, projektledare för SCAPIS i Linköping

SCAPIS har undersökt slumpvis utvalda personer i Linköping mellan 50 och 65 år. Det är ett tvärsnitt av befolkningen, som har deltagit frivillig. En del har fått veta att de har tidiga sjukdomsförändringar och fått rekommendation om behandling eller livsstilsråd. På vissa undersökningar har deltagarna fått svar direkt.

Högt deltagande

Kardiologen Eva Swahn är kardiolog och studieläkare i SCAPIS. Nu har hon undersökt 5000 patienter.

– Det har varit ett spännande men också stort jobb och vi i Linköping fick bygga mottagningen från grunden. Det känns bra att gå i mål nu efter ett lyckat projekt, säger Eva Swahn.

Jämfört med andra studieorter hart Linköping haft ett högt deltagande i SCAPIS då 60 procent av de inbjudna tackat ja. Fler har velat anmäla vilket inte gått eftersom slumpen ska styra.

– Men vi har också en underrepresentation från socioekonomiskt svaga områden, där hjärt- och lunghälsan inte är så bra hos många, säger Eva Swahn.

I studien har hon sett saker som hon inte ser som kardiolog på sjukhuset. Till exempel tidiga förändringar som finns hos friska, med en tveksam gräns vad som ska behandlas. Om man har en punkt på lungan kan det bero på en tillfällig infektion i kroppen. Den kan gå bort eller behöva följas.

En del SCAPIS-deltagare har fått gå på återbesök, men oftast utan allvarliga sjukdomar.

– Deltagare som haft direkt nytta av studien är de som vi upptäckt tidig cancer hos, eller höga blodfetter som de inte visste om. De har fått behandlingar, säger Eva Swahn.

Övervikt och depression är vanliga hälsoproblem och resultaten kommer visa mer om kopplingen till hjärt- kärl- och lungproblem.

– SCAPIS bekräftar att det är viktigt att vården tar prover tidigt, och att vi arbetar med folkhälsoinformation, menar Eva Swahn.

"Metoden fungerar"

I Linköping har flera unika tilläggsundersökningar genomförts. Ett exempel är att studera hemblodtrycksmätningar, och ett annat att undersöka kroppens minsta blodkärl med avancerad ljusteknik, så kallade mikrocirkulationsmätningar i huden. I båda projekten finns högteknologisk spjutspetskompetens i Östergötland.

– Redan nu kan forskarna börja analysera materialet och se resultat. Utmaningen blir att förstå hur man kan använda resultaten i det kliniska arbetet, säger Carl Johan Östgren.

Tekniken för mikrocirkulationsmätningar är skapad av ett företag med rötter på institutionen Medicinsk teknik på Linköpings universitet. Metoden innebär att blodflödet i armen stoppas i fem minuter, varpå förändringar kan observeras när flödet släpps på igen. Förändringarna i de minsta blodkärlen har tidigare inte gått att se.

Forskaren Hanna Jonasson har utvärderat de första 1750 undersökningarna.

– Vi kan redan i den första projektdelen se att metoden fungerar för att upptäcka sjukdomsförändringar på hela skalan av kardiovaskulära diagnoser. Förmågan att öka syresättningen efter blodet släpps ut ser ut att vara en viktig parameter för att upptäcka tidiga tecken, säger Hanna Jonasson.

Resultaten kommer att presenteras i en rad rapporter och vetenskapliga artiklar.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

 

Andra webbplatser