Region Östergötland

Rickard Lundin blir ny produktionsenhetschef på KMC

[2018-12-17]

Rickard Lundin tillträder som ordinarie produktionsenhetschef för Katastrofmedicinskt centrum den 1 januari 2019. Han är i dag tillförordnad på posten, samt säkerhetschef och säkerhetsskyddschef i Region Östergötland.

Bilden visar Rickard Lundin.

Katastrofmedicinskt centrum har en central roll i regionen när det gäller att hantera kriser och katastrofberedskap, före, under och efter en särskild händelse. Detta både utifrån perspektivet utbildning övning och forskning men även utifrån att agera vid en särskild händelse.

Rickard Lundin har en lång erfarenhet både inom katastrofberedskap på KMC och av hälso- och sjukvård, bland annat som verksamhetschef, utbildare och tjänsteman i beredskap.

– Det känns jättebra att få chansen att utveckla KMC:s styrkeområden, som är allt från säkerhet, kris och katastrofmedicinsk beredskap och utbildning till katastrofmedicin och forskning. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för regionens verksamheter att hantera oväntade händelser och bedriva vård på ett säkert sätt vid exempelvis extrema skadehändelser och stora driftstopp, säger Rickard Lundin.

KMC i Linköping är ett av landets största centra för katastrofmedicinsk forskning och utbildning, och arbetar även internationellt genom bland annat forskning och IMP, (internationella medicinska programmet).

– Det är glädjande att Rickard Lundin nu blir ordinarie produktionsenhetschef för KMC. Jag ser fram emot att KMC fortsätter sin utveckling i de regionala, nationella och internationella sammanhangen, säger Krister Björkegren, regiondirektör.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28