Region Östergötland

Renovering av avloppsledningar kan avge lukt

[2018-03-19]

Från och med måndag den 19 mars och cirka två veckor framåt pågår renovering av avloppsrören i en del av kulverten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Arbetena kan medföra att en lukt sprids upp i sjukhusbyggnaden under denna period.

Det är en så kallad relining av rören som utförs. Det innebär att rörledningarna renoveras från insidan med en typ av plast. Plasten kan avge en lukt som är ofarlig men inte doftar så gott. För att ta bort lukten används fläktar som suger ut lukten utanför byggnaden. På den plats där arbetena utförs är det dock svårt att suga ut all lukt, vilket medför att lukt även kan sprida sig upp i sjukhusbyggnaden under arbetets gång.