Region Östergötland

Rekordstor hjälpinsats till Sverige via EU:s civilskyddsmekanism

[2018-08-08]

För att bekämpa de svenska skogsbränderna mobiliserades en hjälpinsats där nio europeiska länder skickade personal och materiel för att assistera Sverige i släckningarna. I ett pressmeddelande från EU-kommissionen beskrivs insatsen som den största som utfärdats av EU:s civilskyddsmekanism.

Under de senaste veckorna har Italien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Litauen Polen, Österrike, Tjeckien och Portugal assisterat Sverige i bekämpandet av de skogsbränder som härjat i flera delar av landet. Hjälpen har möjliggjorts av en mobiliseringsinsats från EU:s civilskyddsmekanism som koordinerat ländernas deltagande och även gett finansiellt stöd till transporter av personal och utrustning till Sverige. Totalt inkluderade insatsen sju flygplan, sex helikoptrar, 67 fordon och över 360 brandmän som skickades från de assisterande länderna. EU:s stöd till transporter i samband med insatsen beräknas till cirka 1,15 miljoner euro.

EU-kommissionen utgav nyligen ett pressmeddelande som beskriver insatsen som den största insatsen utfärdad av EU:s civilskyddsmekanism under de senaste 10 åren och den största insatsen någonsin sett till antalet personer som deltagit från andra EU-länder för att hjälpa en medlemsstat.

EU:s civilskyddsmekanism bygger på att länder frivilligt kan erbjuda sin hjälp under katastrofer till andra medlemsländer och att denna hjälp sedan samordnas av EU-kommissionens centrum för samordning av katastrofberedskap. Centrumet följer noga vad som händer när en katastrofartad situation uppstår och kan ge stöd via medfinansiering av transporter, omedelbara insatser samt mobilisering av experter och insatsenheter. I EU:s civilskyddsmekanism ingår 34 europeiska länder där alla medlemsstater inklusive Republiken Makedonien, Island, Montenegro, Norge, Serbien och Turkiet deltar.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

Läs mer om EU:s civilskyddsmekanism här

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75