Region Östergötland

Rehabilitering med rytmer och musik hjälper personer med Parkinsons sjukdom

[2018-02-15]

Risken att ramla ökar när en person drabbats av Parkinsons sjukdom. Går det att minska den risken genom att träna med musik och rytmer? Hör Petra Pohl berätta om sin forskning i öppna föreläsningsserien ”Forskning i framkant” den 22 februari.

Bilden visar Petra Pohl

Vid Linköpings universitet forskar man kring Ronnie Gardiner Method – en lekfull rytm- och musikbaserad träningsmetod. Metoden tränar simultankapaciteten genom komplicerade rörelser till takten av musiken. Simultankapacitet är en tankemässig förmåga som krävs för säker navigering i vår omvärld. Parkinsons sjukdom kan tidigt ge problem med denna förmåga, vilket bland annat ökar fallrisken.

Petra Pohl, universitetslektor och fysioterapeut, leder en klinisk forskningsstudie där Ronnie Gardiner-metodens lekfulla men komplicerade rörelser till takt och musik står i fokus.

– Jag kom i kontakt med Ronnie Gardiner -metoden 2002 i samband med en workshop. Jag utbildade mig själv till ledare för att använda metoden för rehabilitering av strokepatienter. Det var då jag också tidigt såg potentialen att använda metoden för personer med Parkinsons sjukdom, säger Petra Pohl.

Hon har skrivit en magisteruppsats om metoden som publicerades 2013. Den visade positiva trender vilket gjorde det högst intressant att fortsätta med en större klinisk studie. Under 2017 fick hon också finansiellt stöd av Hälsofonden för att fortsätta forskningen.

Textansvarig: Daniel Windre, Linköpings universitet/ Nyhetsredaktionen, Region Östergötland, 010-103 76 28

 

Hör Petra Pohl berätta om sin forskning i öppna föreläsningsserien "Forskning i framkant" torsdagen den 22 februari, klockan 16.30 i Hugo Theorell-salen, Universitetssjukhuset i Linköping, Norra entrén.
Forskning i framkant är en populärvetenskaplig föreläsningsserie i samarbete mellan Region Östergötland och den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet.