Region Östergötland

Regionen värd för nationell konferens

Bilden visar deltagare på konferenesen.

[2018-05-16]

I dag inleds en tre dagar lång konferens om allmäntjänstgöring för läkare. Den nationella konferensen arrangeras av Region Östergötland och samtliga av landets 20 landsting och regioner deltar.

Det är fjärde året i rad som den nationella konferensen äger rum och platsen denna gång är Kolmården. I år är det AT-organisationerna inom Region Östergötland som står bakom arrangemanget. Omkring 150 chefer, samordnare, studierektorer och HR-personer från hela landet samt Åland deltar i konferensen.

Lena Holmertz, verksamhetschef för AT-verksamheten på Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala, berättar om sin förhoppning inför de kommande dagarna:

– Vi vill bidra till samverkan mellan sjukhus, utbyta erfarenheter och planera framåt. Vi vill också kunna inspireras och få med oss verktyg för att tillsammans stärka AT-Sverige.

Jobba funktionsvis
En av höjdpunkterna är onsdagens nätverksmöte, enligt Lena Holmertz. Då kommer deltagarna att dela upp sig efter funktioner och uppdrag för att på så vis utbyta erfarenheter. 

– Det jätteviktigt med nätverkandet. Till exempel kommer studierektorer få diskutera med andra studierektorer och så vidare, säger Lena Holmertz.

Andra punkter i programmet är situationsanpassad handledning, konstruktiv återkoppling, medsittning och rekrytering. Pedagogisk AT, som Region Östergötland just nu är ensam om i hela landet, är ytterligare ett ämne som kommer att tas upp. Avslutningsvis blir det också en paneldiskussion med fokus på framtiden där läkarens framtida roll diskuteras. I den deltar representanter från SKL, medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, Socialutskottet och Läkarförbundet.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85