Region Östergötland

Regionen tar över städningen på US

[2018-02-01]

Städningen på Universitetssjukhuset i Linköping kommer att övergå i Region Östergötlands egen regi i början av nästa år. Syftet är att höja kvaliteten och minska risken för vårdrelaterade infektioner.

Bilden visar städning av ett golv.

På onsdagen beslutade regionstyrelsen att ändra driftsform för städningen vid Universitetssjukhuset i Linköping. När det nuvarande avtalet med entreprenören löper ut den sista januari 2019 övergår städning och inre logistik, det vill säga vaktmästeritjänster och materialförsörjning, i Region Östergötlands regi. Beslutet innebär en ekonomisk satsning på 20 miljoner kronor.

Inför beslutet har Region Östergötland gjort en översyn av lokalvården. En av dess slutsatser är att otillräcklig eller felaktig lokalvård har en säkerställd koppling till risken för smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. I utredningen framgår det att regioner och landsting med särskilt låg förekomst av vårdrelaterade infektioner har lokalvård i egen regi och genomför mer omfattande utbildningar för medarbetarna. Det finns även exempel på att kvaliteten ökat när lokalvården övergått till egen regi.

– En minskning av antalet vårdrelaterade infektioner innebär inte bara minskade kostnader och mindre besvär för patienterna utan medför också att vårdplatser frigörs för andra patienter som är i behov av vård, säger regionstyrelsens ordförande säger Mats Johansson (S).

Andra servicetjänster på US kommer även i fortsättningen att bedrivas på entreprenad. Detsamma gäller tills vidare även städning och servicetjänster på Vrinnevisjukhuset och Lasarettet i Motala.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88