Region Östergötland

Regional överenskommelse med civilsamhället ska lyfta länet

Bilden visar Ulf Thörn, Riksteatern Östergötland, regionrådet Anita Jernberger, Agneta Lindqvist, ordförande i Funktionsrätt och vice ordförande i Se upp, och regionrådet Torbjörn Holmqvist.

[2018-12-12]

En överenskommelse mellan Region Östergötland och ett 40-tal idéburna organisationer ska fördjupa samverkan och bidra till lösningar på dagens och framtidens samhällsutmaningar. Överenskommelsen blir ett slags kontrakt mellan regionen och civilsamhället. Igår undertecknades den.

Bilden visar Björn Pettersson, Astma- och allergiföreningen i Östergötland, var en av dem som skrev på tavlan som symboliserar Överenskommelsen.Bilden visar Emelie Andersson, Nya Skådebanan i Östergötland, som skriver på.

mellan regionen och civilsamhället. Igår undertecknades den.

Allt fler regioner tecknar överenskommelser med den idéburna sektorn, det vill säga alla de aktörer som finns inom olika delar av civilsamhället. Överenskommelserna ska fungera som en dörröppnare till samverkan på jämlika villkor.

– Det finns så många viktiga framtidsfrågor som vi behöver samarbeta kring. Det handlar exempelvis om hälsa, integration, miljö och utbildning. Genom att ge ett större inflytande och tillvarata människors engagemang och drivkraft vill vi påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning, säger Anita Jernberger (L), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Beslut om en överenskommelse på nationell nivå togs redan 2008. I juni förra året beslutade regionfullmäktige i Östergötland att satsa på en regional överenskommelse. Ett stort antal regionala organisationer deltar i överenskommelsen, däribland idrottsföreningar, kulturaktörer, kyrkor och organisationer för funktionshindrade. På tisdagskvällens samlades representanter från Region Östergötland och de deltagande organisationerna i Missionskyrkan i Linköping för att skriva på överenskommelsen. Det blev en högtidlig ceremoni där regionen och civilsamhället symboliskt knöt ihop bandet och skrev under på en oljemålning som Sandra Konat, elev vid Lunnevads folkhögskola, skapat särskilt för överenskommelsen. Det blev 45 underskrifter under kvällen.

Några röster från deltagande organisationer:

– Som representanter för idrotten är vi nöjda med det arbete som nu lett fram till en överenskommelse om samverkan. Den ger oss ett gemensamt förhållningssätt och spelregler att utgå ifrån i den fortsatta dialogen om hur vi tillsammans kan ta oss an samhällsutmaningarna, där civilsamhället får en allt viktigare roll, säger Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef vid Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

– En stor utmaning för hälso- och sjukvården är att ge patienter utbildning inom sitt diagnosområde och att ge habilitering, rehabilitering och hjälpmedel som underlättar vardagen. Funktionsrätt Östergötland ser överenskommelsen som en möjlighet. Vi och våra föreningar kan bidra med specifik kompetens inom flera områden, som till exempel universell utformning och tillgänglighet, säger Agneta Lindqvist, ordförande för Funktionsrätt.

– För Stadsmissionen betyder den regionala överenskommelsen att vi skapar möjlighet att tillsammans lösa aktuella samhällsutmaningar. Att få vara med och jobba fram en överenskommelse och se den gå i hamn har varit ett fantastiskt roligt arbete som vi nu hoppas kommer att ge effekt på olika sätt för människorna i vår region, säger Oscar Orlenius, enhetschef för Linköpings Stadsmission - Sociala Företag.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88