Region Östergötland

Region Östergötland förbereder för ny lag

Bilden visar ett tangentbord och ett hänglås

[2018-03-12]

Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i slutet av maj innebär en hel del förändringar för Region Östergötland. Just nu pågår ett intensivt arbete för att förbereda för den nya lagen.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Den ersätter då personuppgiftslagen i Sverige. Och faktum är att mycket i de två lagstiftningarna är lika.

– Stora delar av det som står i dataskyddsförordningen är saker som redan krävs enligt personuppgiftslagen, säger Brita Petersson, projektledare vid Centrum för verksamhetsstöd och utveckling som driver arbetet inför den nya lagstiftningen i Region Östergötland.

– Så generellt sett kan man säga att det gäller att ha koll på hur man behandlar personuppgifter redan i dag. Det är inget som kommer med just dataskyddsförordningen.

Olika förberedelser

Region Östergötland förbereder på olika sätt inför den nya lagstiftningen. Övergripande riktlinjer ska uppdateras så att de harmonierar med den nya lagstiftningen. System ska inventeras och kartläggas utifrån kraven i dataskyddsförordningen. Och under våren kommer berörda chefer och andra att få information om hur de ska förbereda i sina verksamheter.

– En förändring är att informationsskyldigheten till de registrerade blir starkare, berättar Brita Petersson. Där kommer vi att ta fram underlag och stöd för kommunikationen med både patienter, invånare och medarbetare.

– En annan nyhet är att alla som hanterar personuppgifter får ett tydligare ansvar att anmäla personuppgiftsincidenter. Därför är det viktigt att varje chef sätter sig in i de nya riktlinjerna som vi håller på att arbeta fram. Så fort riktlinjerna är klara, ska vi informera alla berörda så att de kan genomföra de förändringar som krävs.

Text: Anchi Alm, 010-103 77 85