Region Östergötland

Region Östergötland blir innovationsmotor för e-hälsa

[2018-02-28]

Region Östergötland har beviljats Vinnovamedel för att bli en ”innovationsmotor” inom e-hälsa. Projektet som är kopplat mot Swedish Medtech får 4,4 miljoner kronor fördelat på tre år. Projektet ska identifiera, implementera och sprida goda idéer kring hur e-hälsa kan användas för nya och innovativa arbetsprocesser för gruppen multisjuka äldre.

Ambitionen är att Region Östergötland ska bli en "innovationsmotor", en arena för innovation där klinik och industri möts för gemensam utveckling av nya metoder och produkter. Projektet går hela vägen från idé till implementering av lösningar i den kliniska vardagen.

– Vi kan tydligt se att det finns en stor potential att hitta nya arbetsmetoder. Vård i hemmet, eller på distans, kan underlätta för många och föra vården närmare våra äldre. Det är bra för alla parter, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Projektet ska i första hand arbeta med multisjuka äldre. Det kan handla om trötthet, smärta, andfåddhet, muntorrhet och yrsel. Denna grupp har täta kontakter med många olika vårdgivare inom öppen- och slutenvård.

– E-hälsa är något vi arbetar mycket med och prioriterar. Framtiden bygger på att vi hittar smidiga digitala lösningar för att bedriva en effektivare vård. Projektet passar därför väl in i vår strategi om digitalisering, säger Margareta Fransson (MP), regionråd.

Utveckla "ekosystem"

Projektet tar sin utgångspunkt i ett aktuellt kunskapsläge och kommer att återanvända erfarenheter och goda idéer inom såväl vård som andra verksamheter.

– Vi vill utveckla ett "ekosystem" av aktörer som verkar i symbios, där alla både ger och drar nytta av sina respektive resurser. På det sättet ska man bättre kunna använda kunskap och erfarenhet som finns i sjukvården och regionen i övrigt, säger Erik Reinicke, projektledare.

Resultat och slutsatser från hela projekttiden ska analyseras och sammanfattas i en guide som på ett konkret sätt beskriver hur ett fungerande ekosystem för e-hälsa (vård på distans) ser ut och hur det kan sättas upp och implementeras.


Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Andra webbplatser