Region Östergötland

Region Östergötland antar Transportutmaningen

[2018-11-08]

Region Östergötland ställer sig bakom Transportutmaningen, som drivs av initiativet Fossilfritt Sverige. Målet är att år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Bilden föreställer en buss

Transportutmaningen tar avstamp i riksdagsbeslutet om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent från år 2010 till 2030. För att visa vägen sätter de företag och organisationer som antar utmaningen målet att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Regionstyrelsens beslut innebär att Region Östergötland ställer sig bakom Transportutmaningen. Regionen och länets kommuner kommer att gemensamt anta Transportutmaningen i samband med ett seminarium anordnat av regeringskansliet och Fossilfritt Sverige den 22 november.

– Vi har redan kommit en god bit på väg i arbetet mot fossilfria transporter. Den allmänna kollektivtrafiken i länet är fossilfri och Region Östergötlands egen verksamhet arbetar med målet att vara klimatneutral till år 2020. I arbetet ingår bland annat en strategi för vilka drivmedel som ska användas i regionens verksamhetsbilar. Klimatfrågan är viktig för Region Östergötland, och att vi ställer oss bakom Transportutmaningen ligger helt i linje med vårt arbete, säger Kaisa Karro.

Bonusmodell förlängs
Regionstyrelsen beslutade i dag också att 24sju-bonusen förlängs till den 31 oktober 2019. Bonusprogrammet infördes för tre år sedan för att bryta en utveckling där det blivit allt svårare att bemanna dygnet-runt-verksamheten inom slutenvården. Regionstyrelsen har avsatt 50 miljoner kronor årligen för programmet och under 2017 var det knappt 1800 sjuksköterskor som omfattades.

En utvärdering som gjorts visar dock att svårigheterna att bemanna berörda verksamheter kvarstår. Konsekvenserna av att ta bort modellen innan det finns något annat på plats bedöms som svåra att överblicka. Därför får den vara kvar ett år till.

– Nu är det viktigt att arbetet med att ta fram mer effektiva åtgärder för att stärka bemanningen i 24sju-verksamheten fortsätter i hög takt, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88