Region Östergötland

Rådet antar ny förordning som ska stärka kontrollen av kontanter som förs in eller ur EU

[2018-10-03]

Den nya förordningen kommer att förbättra nuvarande systemet för kontroll av kontanter som förs in i eller ut ur EU. Lagstiftningen kommer att avspegla den senaste utvecklingen av internationella standarder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utarbetas av arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF).

Via den nya EU-lagstiftningen utvidgas skyldigheten för alla medborgare som reser in i eller ut ur EU som innehar kontanter till ett värde av 10 000 euro, att redovisa detta för tullmyndigheten. Denna lagstiftning kommer inte bara omfatta sedlar utan även exempelvis checkar, resecheckar, förbetalda kort och guld, men även de medel som sänds via post, godstransport eller med kurirer. De nya reglerna kommer till eftersom terrorister och kriminella har hittat flera sätt att komma runt reglerna om kontroll av kontanta medel. De kriminella organisationerna och deras olagliga verksamheter genererar stora mängder kontanter, genom den nya förordningen förhindras dessa organisationer att utnyttja kryphålen i det nuvarande systemet till penningtvätt och penningflytt. Denna typ av brottslighet kommer nu kunna hanteras på ett mer effektivare sätt genom att kontanterna lättare spåras och på så sätt kan stoppas.

Medlemsländerna kommer att utbyta information mellan varandra, särskilt om det misstänks finnas kopplingar till kriminella organisationer som i sin tur påverkar EU:s ekonomiska intressen negativt. Medlemsländerna kommer även förmedla informationen till Europeiska kommissionen. Länderna i EU kan även införa ytterligare nationella kontroller av förflyttningar av kontanter, så länge de är förenliga med unionens grundläggande friheter. Nu måste rådet och europaparlamentet underteckna den antagna förordningen för att den så småningom ska träda i kraft.

Mer information om förordningen går att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75