Region Östergötland

Psykiatriska veckan inleds i Norrköping

[2018-11-12]

I dag inleds Psykiatriska veckan, ett arrangemang med föreläsningar på framförallt Louis De Geer i Norrköping. Region Östergötland är en av arrangörerna.

De flesta föreläsningar hålls måndag till onsdag och dagarna är åldersindelade. Måndagen har fokus på ungdomar och handlar om ätstörningar, självskadebeteende och maskulinitetsnormer. Tisdagen har fokus på personer mitt i livet och handlar om oro, ångest, stress, och möjligheten till återhämtning och förebyggande åtgärder. Torsdagen ägnas åt äldre och handlar om vilket stöd det finns i samhället för äldre med psykisk ohälsa. Alla föreläsningar och arrangemang under veckan har fri entré och är öppna för alla.

Ur programmet

Måndagen den 12 november, klockan 13.15–14.45
Ätstörningsenhetens länsteam är en specialistvårdsresurs i Region Östergötland. Enheten kompletterar den övriga ätstörningsvården som ges av barn- och ungdomspsykiatrin respektive vuxenpsykiatrin i länet. Cecelia Eriksson, dietist, berättar om arbetet.

Tisdagen den 13 november, klockan 10.00-11.00
Vad är stress och hur kan vi hantera den? Catrin Assisi är fysioterapeut i Närsjukvården i Finspång och arbetar i team kring psykisk ohälsa. Hon håller ett föredrag om vad stress är, vad det kan innebära och berättar om hur vårdcentralen arbetar med smärt- och stresshanteringskurser och gruppbehandlingar.

Onsdagen den 14 november, klockan 14.15-14.45
Monika Oskarsson och Fredrik Oskarsson, båda skötare på en psykiatrisk mottagning för äldre i Motala och Mjölby, presenterar hur de arbetar och vad som är framgångsfaktorer i deras arbete med psykisk ohälsa hos äldre.

Textansvarig: Katarina Nestor, 010-103 71 08

Om Psykiatriska veckan
Psykiatriska veckan arrangeras i samarbete mellan Norrköpings, Finspångs, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Region Östergötland, Capio Psykiatri samt NSPH Östergötland - Nationell samverkan för psykisk hälsa.