Region Östergötland

Psykiatrin satsar på barn som anhöriga

[2018-11-27]

Nu satsar psykiatri-och habiliteringsenheten i västra länsdelen på att höja kompetensen om barns rättigheter med utbildningen Barn som anhöriga. "Det är viktigt att alla får samma utbildning och har samma kunskap om hur vi pratar med patienter om deras familjesituation", säger Susanna Jangerot, tillförordnad verksamhetschef för psykiatri-och habiliteringsenheten i Motala.

Bilden visar ett barn

– Vi vet att barn till personer som har psykiatrisk sjukdom, lider av psykisk ohälsa eller har någon annan funktionsnedsättning är extra utsatta, och då valde vi att höja kompetensen om barn som anhöriga hos alla våra medarbetare. På det sättet blir det ett naturligt arbetssätt att ta med barnperspektivet när vi frågar patienten hur de mår och hur livet fungerar,säger Susanna Jangerot.

Under oktober utbildades 200 personer under fyra halvdagar, en satsning som Susanna Jangerot tror kommer att innebära mycket positivt både för medarbetare och för patienter.

För nyanställda

Utbildningen kommer att ingå som en obligatorisk del i introduktionsprogrammet för alla nyanställda.

– Det som utbildningen har bidragit med är att skapa den här gemensamma grunden hos alla medarbetare. Det ska inte hänga på några få, utan vara något vi alla arbetar efter, förklarar Susanna.

Om ett år blir barnkonventionen lagstadgad, och då kommer det att vara obligatoriskt att ta med barnperspektivet i alla sammanhang, men redan nu har vården ett ansvar för att barns intressen tas tillvara.

– Vi kan aldrig ta på oss ett föräldraskap, men vi har en skyldighet att göra det bästa för barnen i den situation de befinner sig. Det är också en uppenbar friskfaktor för patienten att barnen mår bra och får det stöd de behöver. Så det här tjänar alla på, avslutar Susanna Jangerot.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28