Region Östergötland

Pris till #jagmed

[2018-07-06]

Pristagare årets Mälardaling 2018

Vid en prisutdelning på Mälardalsrådets Storregionala Almedalsmingel i veckan utsågs projektet #jagmed till årets Mälardarling.

Årets Mälardarling är ett pris som går till en person eller organisation som genom sitt engagemang, arbete, projekt eller spännande idé bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen.

Juryns motivering lyder: Med sitt enträgna arbete över kommun- och länsgränser inspirerar Årets Mälardarling till storregional samverkan. Projektet bidrar till Stockholm-Mälarregionens framtida kompetensförsörjning genom att fånga upp och stötta ungdomar som riskerar att hamna utanför skola och arbetsmarknad. För sin insats mot gymnasieavhoppen belönas projektet #jagmed med utmärkelsen Årets Mälardarling!

- Det är en stor ära att få ta emot priset, vi delar det med de fem andra ÖMS-regionerna och framförallt våra 30 delprojekt, säger Lars-Inge Jonsson, projektledare #jagmed Region Östergötland.

#jagmed syftar till att fånga upp ungdomar som riskerar gymnasieavhopp eller som redan har hamnat utanför utbildning och arbetsmarknad.

- Det är dyrt för samhället att år efter år låta gymnasieavhoppen och misslyckanden fortgå. Dessutom är det relativt enkla åtgärder som kan göra väldigt stor skillnad, konstaterar Lars-Inge Jonsson, Region Östergötland.

Fakta #jagmed
#jagmed är ett samverkansprojekt i Östra Mellansverige. Projektet samordnas av Region Östergötland och får stöd av Europeiska Socialfonden. Projektet har som mål att minska avhoppen från gymnasieskolan och att alla elever ska kunna lämna skolan med godkända resultat. Ett viktigt mål är även att få ungdomar som inte har gymnasieexamen att vilja komma tillbaka till studier.

Denna webbplats