Region Östergötland

Premiärskörd vid musselodling i Sankt Annas skärgård

[2018-06-05]

I dagarna har de första musslorna skördats från musselodlingen vid Inre Kärrö i Sankt Annas skärgård. Odlingen, som startade 2016 och drivs av Vattenbrukscentrum Ost, är en del av ett EU-projekt som leds av Region Östergötland.

Övergödning är ett stort problem i Östersjön. Förhöjda halter av fosfor och kväve bidrar till omfattande algblomningar och syrefattiga bottnar. Blåmusslorna lever av att filtrera växtplankton från vattnet och binder därigenom kväve och fosfor. När de skördas efter 18-24 månader återbördas dessa näringsämnen till land, och övergödningen minskar.

– Vi är mycket glada över att nu få skörda de första musslorna, säger Bengt Nordström (MP), förste vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Vår förhoppning är att musselodlingar ska bli allt vanligare i Östersjön och bidra till minskad övergödning och att på sikt skapa nya arbetstillfällen i skärgården.

Den första skörden vid musselodlingen i Sankt Anna beräknas ge 80 ton musslor. Ett ton skördad mussla innehåller cirka 10 kg kväve och 1 kg fosfor.

– Skörden har gått över förväntan, säger Mats Emilsson, musselodlare i Sankt Anna, Vattenbrukscentrum Ost. Musslorna har växt bra och musselriggarna har klarat vintern bra. Den utrustning som vi köpte in och anpassade till våra lokala förhållanden har också fungerat bra. Vi har till och med utarbetat en ny teknik som gör att vi kan skörda och lägga i repen igen samtidigt, det sparar vi mycket tid på.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, Nyhetsredaktionen, 010-103
94 88

 

 

Om Baltic Blue Growth:
Projekt Baltic Blue Growth har som mål att initiera musselodling och
musselmjölsproduktion i Östersjöregionen. Syftet är att skapa arbetstillfällen
och nya företag i kustlandskapet och att bidra till att minska övergödningen i
Östersjön. Baltic Blue Growth finansieras inom EU:s Östersjöprogram. Projektet
kommer att pågå till våren 2019 och dess totala budget är 4,6 miljoner euro,
motsvarande cirka 40 miljoner kronor. Region Östergötland är projektägare.