Region Östergötland

Positivt besked för regionerna omkring Botniska korridoren och sträckan Oslo-Stockholm

[2018-03-28]

Regeringen har skickat in en förfrågan till EU-kommissionen om att stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet ska förlängas från Stockholm till Haparanda samt mellan Stockholm-Oslo via Hallsberg. Beslutet är ett resultat av flera års påtryckningar från flera svenska regioner som försökt att få EU-kommissionen och Sverige att förstå värdet av en förlängning.

Som en del av EU:s arbete med att ta fram en ny långtidsbudget för 2021 – 2027 arbetar EU-kommissionen på en ny förordning för till uppföljaren på programmet Ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF). CEF är en fond som finansierar infrastruktur inom det transeuropeiska transportnätet (TENT-T) vilket definierar vilka sträckor som utgörs av stomnätskorridorer. Målet med TEN-T är att hela Europa ska sammanlänkas på ett fungerande och Europaövergripande sätt genom tre nivåer: det övergripande nätet, stomnätet samt stomnätskorridorer. Sverige ingår i en korridor som går från Sicilien norrut till Oslo och som kallas Skandinavien – Medelhavet korridoren (ScanmMed). 

I dagsläget är bara en mindre del av Sveriges yta en del av stomnätskorridoren för Skandinavien – Medelhavet: Malmö – Oslo samt Malmö – Hallsberg – Stockholm. Under flera år har dock flera regioner med stöd från regionkontor i Bryssel arbetat för att fler sträckor ska inkluderas i korridoren och därmed möjliggöra chansen att söka medel från CEF för transportinvesteringar. Gällande sträckningen för Botniska korridoren är det EU-relaterade arbetet utfört av EU-kontoren Central Sweden, Mid Sweden, North Sweden, East and North Finland, West Finland, Tampere Region, Helsinki-Uusimaa Region samt det norska kontoret North Norway som drivit arbetet framåt. Den nyligen bortgångna Europaparlamentarikern Jens Nilsson var en av de som drev frågan hårt och som North Sweden beskriver det, "En oumbärlig förkämpe i just denna fråga" Även Region Värmland har arbetat länge med frågan men då med fokus på sträckan Oslo-Stockholm. Regionen har haft delat ägandeskap för bolaget Oslo-Stockholm 2.55 som arbetat för att skynda på tågutbyggnaden på sträckan.

Arbetet har nu nått resultat och den 21 mars lämnade regeringen ett förslag till EU-kommissionen om att sträckorna ska ingå i transportkorridoren. Egentligen hade förslaget behövt skickas innan årsskiftet men regeringen har inte gjort detta eftersom den nationella transportplanen planeras till att vara klar i april. Meddelandet om att regeringen skickat in förslaget är därför en omsvängning i frågan. North Sweden har meddelat att deras, och andra regioners påtryckningar i frågan, har spelat roll i detta beslut.

Läs pressmeddelandet från regeringen här
Läs Botniska korridorens pressmeddelande här