Region Östergötland

Politisk överenskommelse om EU-direktivet för byggnaders energiprestanda

[2018-01-31]

Den 31 januari nåddes en överenskommelse mellan det estländska ordförandeskapets representanter och Europaparlamentet om det reviderade direktivet gällande byggnaders energiprestanda. Från EU:s sida är det en milstolpe i vägen mot att uppnå EU:s energimål för 2020 och 2030.

I december 2017 blev det klart att ett provisoriskt avtal för direktivet om byggnaders energiprestanda var uppnått. Nu har den sista analysen klargjorts och den 31 januari presenterades överenskommelsen mellan det estländska ordförandeskapets representanter och Europaparlamentet. Direktivet har som syfte att förbättra energieffektiviteten i byggnader och uppmuntra renovering av byggnader. Även minskad energianvändning och koldioxidutsläpp från befintliga byggnader i det mycket ineffektiva europeiska byggnadsbeståndet är ett långsiktigt mål. Med åtgärderna som finns i direktivet ska renoveringsarbete bli mer kostnadseffektivt, nya smarta indikatorer ska introduceras, inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem ska förbättras och elektrisk-rörlighet genom att skapa parkeringsplatser för elbilar ska främjas.

Byggnader står idag för cirka 40 % av den totala energiförbrukningen i Europa och genom att förbättra de befintliga reglerna, utnyttja den senaste tekniska utvecklingen och uppmuntra ytterligare energieffektivitet, tar EU ett viktigt steg mot uppfyllandet av energieffektivitetsmålen för 2020 och 2030.

Nästa steg för direktivets införlivande är ett formellt godkännande av rådet och parlamentet följt av att direktivet offentliggörs i EU: s officiella lagbok och därmed träder i kraft tjugo dagar senare.

Läs mer om direktivet för byggnaders energiprestanda: Direktivet