Region Östergötland

Patienters erfarenheter och upplevelser samlas i enkäter

[2018-03-01]

Under våren genomför Region Östergötland undersökningar om patienters erfarenheter och upplevelser av vården.

Bilden visar en patient som samtalar med en läkare.

– Att systematiskt ta reda på hur våra patienter upplever vården är mycket viktigt, det ger oss värdefull information som vi tar in i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Det handlar om två olika undersökningar, riktade mot olika delar av vården och till slumpvis utvalda patienter. De flesta kommer att få en enkät hemskickad några veckor efter vårdtillfället, medan en del får en enkät av personalen i samband med vårdtillfället.

Ska leda till förbättringar och utveckling

I enkäterna får patienterna möjlighet att berätta om och svara på frågor kring sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten ska användas för förbättring och utveckling. De skapar även underlag för jämförelser mellan vårdenheter och kan bli ett redskap för styrning och ledning.

SKL samordnar

Undersökningarna som görs våren 2018 är nationella och gemensamma för landets alla landsting och regioner. Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som samordnar enkäterna, som går under samlingsnamnet Nationell patientenkät.

Textansvarig: Katarina Nestor, 010-103 71 08