Region Östergötland

På gång i Europaparlamentet under hösten

[2018-09-06]

Här kommer en översikt av vad som kommer ske i EU. Frågor som berörs är bland annat Europas framtid, energi, den digitala marknaden och transport, men även mycket mer.

Under de nästkommande månaderna kommer parlamentsledamöterna att fortsätta diskutera EU:s framtid och rösta om nya regler gällande energi, telekommunikation och transport. En debatt om Europeiska unionens tillstånd kommer att äga rum i september. Där kommer ordförande Jean Claude Juncker att lägga fram EU-kommissionens planer för nästkommande år.

EU:s framtid

Under året har Europaparlamentet bjudit in EU:s medlemsländers regeringschefer till parlamentet för att presentera sina visioner för EU:s framtid. Nu är det Greklands premiärminister Alexis Tsipras, Estlands premiärminister Jüri Ratas, Rumäniens president Klaus Johannis, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Danmarks premiärminister Lars Løkke Rasmussen och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez tur att lägga fram sina visioner om morgondagens EU.

Energi

Under november månad kommer ledamöterna tillsammans med EU:s regeringar rösta om två avtal om lagstiftning som syftar till att öka grön energi och effektiv konsumtion. I somras kom Europaparlamentet och rådets förhandlare överens om att minst 32 % av energiförbrukningen år 2030 skulle komma från förnybara energikällor.

Digital inre marknad

I oktober kommer parlamentsledamöterna rösta om regler som banar väg för ett 5G-nätverk som ska vara i bruk senast 2020. Priserna på samtal till andra EU-länder kommer även att avskaffas efter en informell överenskommelse i rådet.

Transport

Efter att parlamentsledamöterna avvisade ändringsförslagen under sammanträdet i juni i Strasbourg kommer Europaparlamentets utskott som hanterar transportfrågor återigen att diskutera frågan om arbetsförhållanden för lastbilschaufförer. Det kommer även att diskuteras hur mobiliteten och rörligheten i framtidens EU ska se ut.

Upphovsrätt

Uppdatering av upphovsrättsregler kommer fortsatt vara på Europaparlamentets agenda. I juli avvisade ledamöterna ett förslag från parlamentets rättsliga utskott för att därefter inleda förhandlingar med rådet. Som ett resultat av detta kommer ledamöterna att diskutera och rösta i frågan under september månad i Strasbourg.

Antibiotika

EU är oroade över den stora spridning av antibiotikaresistenta bakterier som utgör en ökad risk för människors hälsa. Med syfte att minska användningen av antibiotika på exempelvis gårdar kommer rådet att söka överenskommelse angående detta i oktober.

Solidaritetskåren

En europeisk solidaritetskår kommer att erbjuda volontärer chansen att arbeta runt om i EU med syfta att integrera invandrare samt att skydda miljön. Ett formellt avtal med rådet ska bekräftas av Europaparlamentsledamöterna under september-mötet i Strasbourg.

Ungern

Europaparlamentets utskott för medborgerlig frihet har uttryckt allvarlig oro på flera punkter, bland annat rättsväsendets oberoende. Därför kommer ledamöterna under september att rösta om ett förslag för att uppmana rådet om att förhindra ett eventuellt brott. Om parlamentsledamöterna håller med om förslaget och det röstas igenom, kommer det vara första gången som parlamentet utlöser ett förfarande som i slutändan kan leda till sanktioner mot Ungern.

Priser

Europaparlamentet kommer i december att dela ut Sacharovpriset, vilket är ett pris som ges till människor eller organisationer som har gjort stora insatser för att försvara de mänskliga och grundläggande rättigheterna. I november kommer parlamentsledamöterna även att dela ut 2018 års Lux-filmpris. Priset syftar till att stötta europeisk film samt uppmuntra debatt om bland annat sociala frågor och EU-värden.

 

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75