Region Östergötland

Östgötskt folkhälsoarbete visas upp internationellt

[2018-06-08]

I dag visar det hälsofrämjande arbetet i Region Östergötland upp sig internationellt på en folkhälsokonferens i Bologna. Tobakspreventivt arbete, hälsoguider i Boxholm och strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu ska inspirera kollegor från hela världen.

Bilden visar Elin Glad, Matti Leijon, Anna-Karin Schöld och Alexandra Lundvall White på konferensområdet.

Till konferensen Health Promoting Hospitals and Health Services i Bologna kommer anställda inom sjukvård, kommuner och regioner från olika delar av världen. Fyra projekt från Region Östergötland har bjudits in att hålla presentationer i Bologna Conference center. Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren deltar också i konferensen.

Folkhälsovetaren Matti Leijon ska presentera strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, en långsiktig satsning för en bättre folkhälsa med målet att få fler östgötar att röra på sig. Det finns också en ökad koppling till den psykiska hälsan eftersom man ser allt mer vetenskapliga bevis på sambanden mellan fysisk inaktivitet och psykisk ohälsa.

– Det är kul att vi i Östergötland kan visa upp initiativ som vi startat och driver på en regional nivå. I Sätt Östergötland i rörelse.nu är regionen spindel i nätet genom att vi koordinerar arbetet på strategisk nivå, men vi arbetar också med ett underifrånperspektiv med vår webbplats och de goda rörelseexempel som vi också delar i sociala medier, säger Matti Leijon, projektledare för Sätt Östergötland i rörelse.nu.

Rökfria utomhusmiljöer

Region Östergötland var den första regionen inom hälso- och sjukvården i Sverige som införde rökfria utomhusmiljöer. Hälsoprocessledarna Elin Glad och Anna-Karin Schöld presenterar arbetet att implementera och bevara rökfria utomhusmiljöer. I perioder finns tobaksinformatörer på sjukhusområden för att guida och informera. Deras arbete har utvärderats och kommer att redovisas i form av en poster.

– Huvudbudskapet är att det handlar om hälsa där alla ska möts med respekt och att vi har ett gemensamt ansvar för att erbjuda en rökfri sjukhusmiljö, säger Elin Glad.

Hälsoguider har utbildats

Välmående Boxholm startades som ett sätt att engagera olika aktörer i samhället, med syfte att minska den psykiska ohälsan. Hälsokommunikatören Alexandra Lundvall White ska presentera utbildningen för hälsoguider som genomförts av Vårdcentralen Boxholm. Hälsoguiderna förbereds i att samtala enskilt om hälsa och uppmuntras också att skapa hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen eller i de privata nätverken.

– Vi har hämtat inspiration från hälsoguideutbildningarna i Angered och Jönköping när vi formgivit utbildningen, men har ändå specialiserat den för Boxholms behov. Utbildningen ledde till att 33 deltagare blev hälsoguider på steg 1, och av dem valde 20 att gå vidare med fördjupningskursen steg 2, säger Alexandra Lundvall White.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

 

Konferensen Health Promoting Hospitals and Health Services den 6-9 juni arrangeras av HPH Network of Emilia-Romagna. Årets tema är "Health promotion strategies to achieve reorientation of health services: evidence-based policies and practices".

Andra webbplatser